p

De winactie bij enkele challenges geldt niet meer, omdat deze reeds is uitgegeven. Je kunt nog wel gebruik maken van de challenge.

Administratie
I

Trailer

Indienen

Mogelijk tot 31 mei

In deze challenge staat een casus centraal die jij als bedrijfsadministrateur in spe mag oplossen. De jaarrekening 2020 van ANBI-Bank B.V. werd gecontroleerd door een accountantskantoor. Tijdens de controle is een aantal foutieve boekingen geconstateerd. Deze foutieve boekingen moeten eerst gecorrigeerd worden, voordat je een nieuwe Vaste Activa Staat, Exploitatierekening en Balans kunt opstellen.

}

180 minuten

Individueel

vmbo en MBO

Veelgestelde vragen