Administratie
I

Trailer

Indienen

Mogelijk tot 31 mei

In deze challenge staat een casus centraal die jij als bedrijfsadministrateur in spe mag oplossen. De jaarrekening 2020 van ANBI-Bank B.V. werd gecontroleerd door een accountantskantoor. Tijdens de controle is een aantal foutieve boekingen geconstateerd. Deze foutieve boekingen moeten eerst gecorrigeerd worden, voordat je een nieuwe Vaste Activa Staat, Exploitatierekening en Balans kunt opstellen.

}

180 minuten

Individueel

vmbo en MBO

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de Skills challenges?
Motivatie en betrokkenheid van de studenten na corona te vergroten. De challenges inspireren en dagen uit om creatief bezig te zijn met het vak. Het kan eveneens een excellentieboost geven.
Door wie worden de challenges ontwikkeld?
De challenges worden veelal ontwikkeld door vak-experts of oud-deelnemers aan vakwedstrijden in samenwerking met het bedrijfsleven.
Hoe wordt de beoordeling van de challenges gedaan?
De challenges voer je uit in je klas. Je beoordeelt zelf je studenten. Bij sommige challenges is een prijs beschikbaar. Indien dit het geval is wordt dit vermeld bij de opdracht.
Wat zijn de Skills challenges?
Korte, uitdagende opdrachten uitvoerbaar in de klas. Een challenge kan bijvoorbeeld zijn: het maken van een eindproduct, het doen van een casus of het bedenken van een oplossing.
Voor welke vakgebieden worden er challenges aangeboden?
Alle challenges die worden aangeboden vind je op de website. Hier is allee informatie over de challenges te vinden.