Onderdeel van onderwijsprogramma

Onderdeel van onderwijsprogramma

WorldSkills Netherlands biedt mbo-scholen de mogelijkheid om Skills Heroes wedstrijdopdrachten in te zetten als onderdeel van het onderwijsprogramma. Vakwedstrijden zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers in het mbo en kunnen daardoor makkelijk opgenomen worden als onderdeel van de onderwijsprogramma’s. Ook kunnen wedstrijdopdrachten ingezet worden als les- en toetsingsmateriaal en als voorbereiding op het examen of de proeve van bekwaamheid.

Hoe ga ik te werk?

De opdrachten worden toegepast op school en kunnen gedownload worden vanuit het CRS. Door het gebruik van het beoordelingssysteem zijn de resultaten direct zichtbaar.

De voorronde-opdracht (2-4 uur) zijn gericht op handelingsbekwaamheid. De kwalificatieopdracht (3-6 uur) zijn gericht op beroepsbekwaamheid. De finaleopdracht (12-15 uur) zijn volledig op beroepsbekwaamheid getoetst.

Heb je vragen over het CRS of over de wedstrijdopdrachten? Je kunt contact opnemen met Skills Heroes: info@skillsheroes.nl

21e eeuwse vaardigheden

Het belang van 21e eeuwse vaardigheden wordt steeds meer onderstreept en scholen zoeken naar goede manieren om dit in het onderwijs een plek te geven. In Skills Heroes komt een aantal van deze vaardigheden goed aan bod. In de wedstrijden wordt gevraagd om excellente prestaties: om de juiste producten of diensten op te leveren binnen een bepaalde gegeven tijd. Daar is niet alleen het juiste vakmanschap voor nodig maar ook de juiste attitude. Denk aan ondernemendheid, probleemoplossend vermogen, sociale- en culturele vaardigheden en ICT-vaardigheden. In de wedstrijdvormen (voorrondes, kwalificatiewedstrijden en de finales) wordt steeds een beroep gedaan op deze vaardigheden.

Organiseer je een voorronde?

Hier vind je meer informatie