Wat is Skills Heroes?

Wat is Skills Heroes?

Skills Heroes zijn de vakwedstrijden voor het mbo. Binnen circa 50 verschillende wedstrijden kunnen mbo-studenten laten zien wat zij in hun mars hebben. Skills Heroes bestaat uit drie onderdelen: de voorronde op school, de kwalificatiewedstrijd en uiteindelijk de nationale finale. Deze vindt plaats tijdens Skills The Finals.

Aanmelden

Tot 15 april

Voorrondes

Juni – oktober

Inschrijven
deelnemers CRS

Tot 1 november

Kwalificatie-
wedstrijden

November – januari

Nationaal
kampioenschap

Maart

Voor wie is Skills Heroes?

Skills Heroes is voor mbo-studenten. In uitdagende vakwedstrijden krijgen zij de kans om te excelleren in hun vak. Daarbij ontwikkelen zij hun talenten, worden ze enthousiast over hun vak en inspireren ze andere jongeren voor hun keuze voor beroepsonderwijs. Vakwedstrijden zorgen ten slotte voor vaktrots, bij (begeleidende) docenten en jongeren. De wedstrijden passen goed in het lesprogramma en bieden deelnemers een leerzame uitdaging.

Wedstrijdopdrachten

​Skills Heroes-wedstrijdopdrachten zijn een vertaling van de kwalificatiedossiers naar de hedendaagse beroepspraktijk. Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en innovatie. De opdrachten worden ontwikkeld door een team van ontwikkelaars dat bestaat uit een vertegenwoordiger uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven. Wedstrijdopdrachten onderscheiden zich van examens door de gewogen beoordeling. Daarbij leveren excellentie én voor het beroep essentiële onderwerpen een hogere waardering op.

Doe ook mee!

Er zijn genoeg redenen om mee te doen. Zet Skills Heroes in als platform om de kwaliteiten van mbo-leerlingen te toetsen en om hen uit te dagen om excellent vakmanschap te laten zien. Docenten kunnen de opdrachten opnemen in het onderwijsprogramma. Ook kunnen de opdrachten worden ingezet als les- en toetsingsmateriaal, als voorbereiding op het examen of de proeve van bekwaamheid. Skills Heroes is ook een hulpmiddel in (deel)examinering en in de professionalisering van docenten. Hebben we je overtuigd?

Wedstrijden

Welke vakwedstrijden worden er aangeboden?