Kris van der Kade
Uitslagen EuroSkills:
Behaalde plaats: 12e
Ik ga er 200 procent voor maar ik ga en zal ook zeker genieten van alles wat rondom Euroskills is.

Kris legt elektrische installaties aan. Deze installaties kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor de beveiliging van ruimtes en de manier waarop gebouwen (duurzaam) verlicht worden.

Volg mij in de voorbereiding naar en tijdens EuroSkills via mijn Facebook pagina!