FAQ

Veel gestelde vragen

Hoe kunnen we je helpen?

Tegemoetkoming overnachting

Dit jaar hebben we de mogelijkheid geboden aan de scholen om voor hun deelnemers-team de overnachting te verzorgen. Dit naar aanleiding van verzoeken vanuit het scholenveld. Voor de tegemoetkoming vanuit WSNL voor de overnachting kan direct of vlak voor Skills The Finals een factuur gestuurd worden naar Skills Masters B.V. Voor alle deelnemers en 1 teamleider wordt een vergoeding beschikbaar gesteld ad. 45 euro per nacht. De uitkering wordt uiterlijk tot 14 dagen na het evenement uitgekeerd. Daarna is dit niet meer mogelijk i.v.m. de subsidie die dan afloopt. De facturen kunnen digitaal ingestuurd worden via: finance@worldskillsnetherlands.nl
Factuur T.A.V.:
Skills Masters BV
Limaweg 25
2743 CB Waddinxveen
Ovv STF/6617 overnachting

Reservekandidaten/runner up?

Helaas kan het voorkomen dat een finale-kandidaat vroegtijdig uitvalt en niet mee kan doen aan de nationale finale. Als er een kandidaat uitvalt dan bellen wij eerst de Skills coördinator om te overleggen over het inzetten van hun reserve kandidaat. Wij houden een richtlijn aan van 5 tot 7 dagen voor aanvang van de finale waarin we nog gebruik kunnen maken van de reserve kandidaat.

Wat is accreditatie?

Alle betrokkenen bij de organisatie van Skiils The Finals ontvangen vanuit de organisatie een badge. Deze badge (accreditatie) verschaft jou de toegang op plaatsen op de evenementlocatie. Bijvoorbeeld, toegang tot het restaurant, de wedstrijdvloer en de docentenlounge. Bezoekers van het evenement krijgen geen badge of accreditatie maar hebben wel toegang tot de beursvloer. Zij kunnen van bepaalde faciliteiten geen gebruik maken.

Factsheets

Alle finalisten en begeleidend docenten ontvangen vanuit WSNL een uitnodiging met de vooraf-informatie van de wedstrijd. In deze mail is de link naar de online wedstrijdpagina’s toegevoegd. Op deze pagina vind je de factsheet van jouw wedstrijd. https://worldskillsnetherlands.nl/wedstrijd/skillsheroes/.

Let op: factsheets kunnen tot een week voorafgaand aan de wedstrijd nog aangepast worden. Klik op jouw wedstrijd. Hier staat de factsheet.

Factsheet teamleiders

De teamleiders ontvangen de factsheet per mail. Wanneer teamleiders de factsheet niet ontvangen hebben dan kan er contact worden opgenomen met de backoffice via info@skillsheroes.nl. Zij sturen een nieuwe factsheet toe.

Wie zijn er aanwezig bij familiarisation?

Ieder jaar bieden we finalisten de mogelijkheid om de wedstrijdvloer van te voren te leren kennen. Te weten de familiarisation.Tijdens deze familiarisation zijn de finalisten en teamleiders aanwezig.

Geeft de badge van deelnemers/begeleiders badges toegang tot de prijsuitreiking?

Finalisten, begeleidende docenten, teamleiders, Skills coördinatoren, communicatiemedewerkers en de Colleges van Besturen worden persoonlijk uitgenodigd en kunnen de prijsuitreiking kosteloos bijwonen. Overige doelgroepen kunnen toegangskaarten ad EUR 12,50 kopen via de website van Skills The Finals. De badge geeft derhalve géén toegang tot de prijsuitreiking.

De finalisten worden door WSNL voorafgaand aan de prijsuitreiking geïnformeerd omdat zij, net als voorgaande jaren, vanuit een speciale ruimte gezamenlijk naar de prijsuitreiking worden gebracht.

Waarop wordt de inhoud van de opdrachten gebaseerd?

De wedstrijden zijn gebaseerd op de Kwalificatiedossiers (KDs), maar de KDs zijn niet leidend. Schrijvers kunnen namen van kerntaken, werkprocessen e.d. toevoegen c.q. wijzigen. Omdat wedstrijden geen examens zijn, is dit toegestaan. Graag willen we ook dat innovatieve zaken in de wedstrijd komen die nog niet in de crebo’s staan.

Bij de ontwikkeling van opdrachten gaan wij het liefst uit van de meest recente versie van de KDs. De mogelijkheid kan bestaan dat studenten/deelnemers die onze wedstrijden volgen (mogelijk) een opleiding op basis van het niet meest recente dossier, i.v.m. het jaar van instroom volgen.

Krijg ik hulpmiddelen voor de vakwedstrijden?

Toolkit
De Skills coördinator van jouw school ontvangt een Skills Heroes toolkit met het wedstrijdreglement, checklists, tips en adviezen. De toolkit en het wedstrijdreglement zijn ook digitaal beschikbaar en zijn te vinden in het downloadcentrum in het CRS.

Wedstrijdopdrachten
De Skills coördinator heeft ook toegang tot wedstrijdopdrachten die gebruikt kunnen worden in het voorbereidingstraject van Skills Heroes vakwedstrijden. Als student kun je hem/haar vragen om een oefenopdracht, zodat je kunt trainen voor jouw wedstrijd.

Communicatiemiddelen
De Skills coördinator heeft ook Skills Heroes communicatiemiddelen tot zijn/haar beschikking die gebruikt kunnen worden voor verschillende uitingen vanuit jouw school. Digitaal promotiemateriaal is beschikbaar op de pagina promotiemateriaal.

Wat gebeurt er tijdens de nationale finale?

Maandenlang doen duizenden leerlingen en studenten mee aan voorrondes en kwalificatiewedstrijden, om uiteindelijk een van de honderden finalisten te zijn die tijdens de finale de strijd aangaan om de titel van beste vakman/vakvrouw in zijn of haar vakgebied.

Meer over de finales vind je hier.

Is er een prijsuitreiking na afloop van een nationale finale?

Tijdens Skills The Finals vindt er zowel voor de Skills Talents finalisten als voor de Skills Heroes finalisten een spectaculaire prijsuitreiking plaats op de locatie. Tijdens de prijsuitreiking wordt bekend gemaakt wie zich een jaar lang de beste in zijn/haar vakgebied mag noemen! Uitslagen van de finales staan dezelfde avond nog op de website vermeld.

Hoe lang duurt een finale opdracht in het komend schooljaar?

De finale-dopdrachten van Skills Heroes worden verdeeld over 2 wedstrijddagen tijdens het evenement Skills The Finals. De duur van de finale bedraagt ongeveer 15 uur. Aan de finalewedstrijden doen 8 deelnemers mee. Zij hebben zich a.d.h.v. *kwalificatiewedstrijden geselecteerd als finalist van de wedstrijd en strijden tijdens de finale om het goud / zilver / brons.

*kwalificatiewedstrijden worden niet altijd ingezet om finalisten te selecteren. Bij sommige wedstrijden is een kwalificatiewedstrijd niet noodzakelijk. Meer hierover vind je onder de categorie kwalificatiewedstrijden.

Wat is het niveau van de finales?

De wedstrijdopdrachten worden gebaseerd op de kwalificatiedossiers van de betreffende opleiding. De ontwikkelaars van de opdrachten maken daarin, nog meer dan andere jaren, een selectie uit de te toetsen onderdelen om excellentie aan te kunnen tonen. Het uitgangspunt blijft echter hetzelfde.