Wedstrijdschrijver/labmaster bij Skills Talents

6 oktober 2021 | Vrijwilliger rol

Skills Talents is altijd op zoek naar enthousiaste mensen!

WorldSkills Netherlands (WSNL) zet zich in ter promotie van het beroepsonderwijs en vakmanschap bij jongeren. We helpen jongeren hun skills te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen we onder andere door het organiseren van vakwedstrijden voor vmbo’ers (Skills Talents) en mbo’ers (Skills Heroes).

WSNL ontwikkelt, onder de naam Skills Talents, in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven r 10 vakwedstrijden voor het VMBO. Er zijn wedstrijden voor verschillende niveaus en leerjaren. Leerlingen krijgen de kans om hun talenten te laten zien in de diverse vakrichtingen van het VMBO.

Skills Talents start met voorrondes op de eigen school waarvoor WSNL de wedstrijdopdrachten ontwikkelt. De winnaar(s) van de voorrondes mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden, waarbij zij strijden tegen studenten van andere vmbo-instellingen. De winnaars van de kwalificatiewedstrijd gaan door naar de nationale finale, waar bepaald wordt wie zich nationaal kampioen mag noemen in zijn/haar vakgebied.

Doel en rol van wedstrijdschrijver/labmaster

Voor de totstandkoming van de Skills Talents wedstrijden worden schrijvers ingezet. De schrijver komt uit het onderwijsveld of bedrijfsleven en is betrokken bij en/of heeft affiniteit met de vakwedstrijd die hij/zij ontwikkelt.

Het ontwikkelen van de opdracht met bijbehorende beoordelingscriteria en de inventarislijst valt onder de verantwoordelijkheid van de schrijver binnen de kaders die gesteld worden door de organisatie. Tijdens Skills The Finals wordt de schrijver ingezet als labmaster onder de supervisie van een clustercoördinator.

Ambities

Ten aanzien van de ontwikkeling van wedstrijden gelden de volgende ambities:

 • Wedstrijden vormen een afspiegeling van de hedendaagse beroepsuitoefening zoals die zich toont in de dagelijkse praktijk van beroepen.
 • Wedstrijdopdrachten komen voort uit –en zijn herleidbaar tot- de kerntaken en werkprocessen van het betreffende vmbo-profiel
 • Wedstrijdopdrachten zijn opgesteld en gevalideerd door zowel bedrijfsleven als onderwijs.
 • Wedstrijden maken excellentie in vakmanschap zichtbaar, excellentie overstijgt daarbij competentie.

Competitie Registratie Systeem (CRS)

WorldSkills Netherlands maakt gebruik van een CRS (www.skillscrs.nl). Hierin worden de opdrachten ontwikkeld (Ontwikkeltool), de inventarislijsten opgesteld (Inventaristool) en de wedstrijd georganiseerd (Wedstrijdtool). Door het gebruik van de tools worden de wedstrijden ontwikkeld en uitgevoerd volgens een vast format. Dit format wordt in een training besproken en omvat de volgende onderdelen:

Opdrachtomschrijving

Om studenten (en docenten) vooraf te informeren (in algemene zin) over de wedstrijdopdracht, wordt algemene (vooraf)informatie over de wedstrijdopdracht verstuurd naar de scholen en deelnemers.

Beoordelingscriteria

Iedere wedstrijd is voorzien van vooraf gedefinieerde beoordelingscriteria die zijn afgestemd in het team van ontwikkelaars én met WorldSkills Netherlands.

Werkplek- en inventarislijst

Om de wedstrijden op locatie goed te kunnen organiseren en uitvoeren, is heldere en overzichtelijke informatie nodig over de benodigde machines, materialen en te gebruiken ‘ingrediënten’. Daarnaast moet weergegeven worden wat de deelnemers wel en niet mee mogen (of moeten) nemen (of gebruiken) tijdens wedstrijdopdrachten; de zogenaamde inventarislijst. Voor de finale wedstrijd wordt dit opgemaakt in de CRS Inventaristool.

Opdrachtontwikkel- en uitvoeringsproces

 • De schrijver levert na afstemming met de tegenlezer vóór de deadline de wedstrijdopdracht aan in de CRS ontwikkeltool.
 • Vervolgens kijkt de assessment advisor naar de beoordelingscriteria en geeft de wedstrijd OF door aan de onderwijskundige OF zet deze terug naar de schrijver om bij te stellen op aspecten.
 • De onderwijskundige beoordeelt onder meer de samenhang tussen de wedstrijdopdracht en het kwalificatiedossier, de duidelijkheid, overzichtelijkheid en de toepassing van het format. Nadat de onderwijskundige akkoord heeft gegeven gaat de wedstrijdopdracht naar de neerlandicus.
 • Vervolgens wordt de wedstrijdopdracht besproken met het team dat betrokken is bij de wedstrijduitvoering tijdens een overdrachtsessie.
 • Nadat alle onderwerpen zijn besproken tijdens de overdracht, is duidelijk welke werkzaamheden er (nog) verricht moeten worden en door wie om tot een goede wedstrijd te komen. Vanaf de overdracht is de clustercoördinator verantwoordelijk voor de vertaling van de betreffende wedstrijd binnen de kaders die gesteld worden door de organisatie. Er zullen contactmomenten zijn met de schrijver wanneer het zaken betreft waar alleen de schrijver over de specifieke inhoudelijke kennis beschikt. De clustercoördinator streeft ernaar deze momenten tot een minimum te beperken.
 • Na een laatste controle wordt de wedstrijd definitief vastgesteld en gepubliceerd. Hiermee komt een wedstrijd beschikbaar voor uitvoering en worden organisaties en deelnemers volgens een vast publicatieschema geïnformeerd.

Profiel

Om als schrijver en labmaster aan de slag te kunnen gaan, is het van belang dat hij/ zij:

 • ICT vaardig is;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring heeft in het onderwijs/bedrijfsleven van het betreffende beroep;
 • Bekend is met de opbouw van het betreffende vmbo-profiel
 • Bekend is met vakwedstrijden;
 • Bekend is met of zich wil verdiepen in de opzet en ontwikkeling van toetsing/ wedstrijden en bijbehorende beoordelingscriteria en opzet;
 • Kan omgaan met werkdruk

Tijdsinvestering*

Finale-opdrachtontwikkeling 12-16 uur
Bijwonen kick off, overdracht en terugkomdag: 10 uur
Aanwezig tijdens Skills The Finals (en eventueel bij de opbouw van de wedstrijdvloer) 20-30 uur

*Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van ervaring en bekendheid met het ontwikkelen en de organisatie van vakwedstrijden.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de rol van wedstrijdcoördinator kunt u contact opnemen met:
088 – 080 88 82
info@skillstalents.nl

Bekijk in beeld wat we zoal doen:

Connect:

Laatste nieuws

Mbo’ers stylen bewindslieden en Kamerleden op Prinsjesdag

Demissionaire ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) zijn Prinsjesdag gestart met een bezoek aan salon Aveda The Hague. Hier stond een team van 17 mbo-studenten gereed om het haar en de make-up...

Mbo’ers stylen bewindslieden en Tweede Kamerleden op Prinsjesdag

Het haar en de visagie van de demissionaire bewindslieden Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) worden op Prinsjesdag 2023 verzorgd door mbo-studenten....

Internationaal goud en twee keer brons voor mbo-vakkampioenen

Team Netherlands heeft tijdens EuroSkills 2023 in Gdańsk drie Europese titels plus 9 medailles voor excellente prestatie veroverd. Lasser Bart Willems (ROC Nijmegen) nam het goud mee naar huis, samen met de ‘Best of Nation’ medaille als hoogst scorende Nederlandse...

Of Damon wint? De tijd zal het leren!

De wedstrijdvloer is open voor bezoekers. Daarnaast worden alle handelingen zorgvuldig gemonitord door vakexperts die de prestatie beoordelen. Dat kan Damon niet afleiden. Hij keert in zijn ‘eigen bubbel’ en focust zich enkel op zichzelf. Wat dat voor zijn supporters...

Miryanne – van gastvrouw naar kok

Voor Miryanne is EuroSkills niet haar eerste internationale vakwedstrijd. Vier jaar geleden heeft ze deelgenomen als gastvrouw en nu staat ze te strijden om de titel als kok. Op misschien de lekkerst ruikende wedstrijdvloer van EuroSkills bereidt ze talloze gerechten....

Videos

Nieuwsbrief