Voordelen samenwerking WSNL

De voordelen van samenwerking met en bijdragen

Als er door TeamNL meer medailles worden gehaald op EK’s en WK’s dan draagt dat ergens aan bij, helpt het met iets oplossen en bereikt WSNL daar ook iets mee, maar wat? Onderstaande punten geeft een beeld wat dat zoal kan zijn. Deze informatie kan gebruikt worden in gesprekken met potentiele partners, werkgevers, scholen, docenten, etc. om hen te informeren en te motiveren te ondersteunen in de trainingstrajecten van (potentiele) EK/ WK deelnemers.

 

Waar draagt het behalen van meer medailles aan bij?

 

 • Versterk ontwikkeling van jonge ambassadeurs voor vak en opleiding
 • Partijen (onderwijs en bedrijfsleven) bij elkaar brengen én samen succes creëren
 • Benchmark het Nederlandse (mbo en hbo) onderwijs
 • Benchmark de Nederlandse economie
 • Versterk de Nederlandse concurrentiepositie op de internationale arbeidsmarkt
 • Nederland een (groter) podium geven op het internationale toneel van vakwedstrijden
 • Erkenning van jong vaktalent vanuit de branche
 • Ontwikkel het gevoel van trots op vakmanschap en mbo-opleidingen in Nederland
 • Stimuleer ’toekomstige’ teams om het hoogst haalbare na te streven door trainingen en connecties te faciliteren
 • Wakker trots aan bij werkgevers, branches en onderwijsinstellingen
 • Meer werken/ trainen op Europese standaarden, start al in NL traject
 • Partner als ‘autoriteit’ gezien door onderwijs (potentiele afname van producten)
 • Partner wordt geassocieerd met excellentie
 • Meer mogelijkheden tot creëren van content
 • Samenwerking levert succes op voor onderwijs en bedrijfsleven
 • Aanwakkeren van trots en ambitie bij docenten
 • Voorbeeld zijn in trainingstraject voor andere vakwedstrijden
 • Het bewust maken van studenten van vliegende start carrière bij deelname aan vakwedstrijden