Resultaat EuroSkills:

Behaalde plaats: 1e
Medal of excellence: De kandidaat heeft een boven gemiddelde score behaald.

Tekenen, meten, zagen en monteren zijn voor de bouwtimmermannen de onderdelen van het vak. Vooral het speciaal timmerwerk als kappen en nokken van panden behoort tot het werkgebied van het team. Niet alleen nauwkeurigheid, maar vooral tijdsdruk kan hier een grote rol spelen.