Resultaat WorldSkills:

Behaalde plaats: 7e

Een steenhouwer is een handwerksman die natuursteen met hamer en beitel bewerkt of restauratiewerkzaamheden aan natuursteen uitvoert. Kidany moet tijdens de wedstrijd verschillende technieken gebruiken.