Criteria voor deelname

De creteria voor delename zijn nog niet bekend.