De wedstrijdopdrachten worden gebaseerd op de profielen van het vmbo en voldoen aan het eindexamenniveau.