Belangrijke mededeling EuroSkills Graz – cancelled

EuroSkills 2020 is definitief gecanceld. Met grote teleurstelling heeft WorldSkills Netherlands vanochtend kennisgenomen van dit besluit van WorldSkills Europe en het team van EuroSkills Graz. Gezien de snel toenemende effecten van Covid-19 op het dagelijks leven en de toenemende onzekerheid bij de deelnemende landen, hebben wij echter ook veel begrip voor dit moeilijke besluit.

Ondanks alle voorzorgmaatregelen en strenge veiligheidsprotocollen die de organisatie van EuroSkills 2020 klaar heeft staan, is het veiligheidsrisico met grote deelnemersaantallen uit diverse landen niet geheel weg te nemen. Daarnaast kan er door de toenemende reisrestricties met diverse afmeldingen tot gevolg, geen goede competitie worden gegarandeerd. Dit spijt ons zeer. Echter, garantie voor een verantwoord en veilig evenement is voor WorldSkills Netherlands van essentieel belang.

Wij realiseren ons dat dit voor alle kandidaten en experts van Team Netherlands een enorme teleurstelling is. Het vele werk dat zij hebben verzet is bewonderingswaardig. Wij hopen dat alle kandidaten trots zijn op hun prestaties bij het NK en dat de trainingen met hun docenten en experts tot nog meer vakmanschap hebben geleid. Medio november/december organiseren wij een speciaal Team Netherlands moment, waarop wij met hen willen stilstaan bij hun inspanningen, ambities en enthousiasme voor hun vak.

Supporters die hun reis reeds geboekt hebben kunnen contact opnemen met Anko Reizen.