Wedstrijdschrijver/labmaster bij Skills Heroes

19 mei 2020 | Vrijwilliger rol

Skills Heroes is altijd op zoek naar enthousiaste mensen!

WorldSkills Netherlands (WSNL) zet zich in ter promotie van het beroepsonderwijs en vakmanschap bij jongeren. We helpen jongeren hun skills te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen we onder andere door het organiseren van vakwedstrijden voor vmbo’ers (Skills Talents) en mbo’ers (Skills Heroes). Skills Heroes wordt georganiseerd door WSNL in opdracht van (o.a.) 53 MBO-instellingen en het ministerie van OCW.

WSNL ontwikkelt, onder de naam Skills Heroes, in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven ruim 50 vakwedstrijden voor het MBO. Er zijn wedstrijden voor verschillende niveaus en leerjaren. Studenten krijgen de kans om hun talenten te laten zien in diverse vakrichtingen. De Skills Heroes vakwedstrijden worden georganiseerd om excellentie in vakmanschap te bevorderen.

Skills Heroes start met voorrondes op de eigen school waarvoor WSNL de wedstrijdopdrachten ontwikkelt. De winnaar(s) van de voorrondes mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden, waarbij zij strijden tegen studenten van andere mbo-instellingen. Deze wedstrijden vinden plaats op diverse mbo-instellingen in het land. De winnaars van de kwalificatiewedstrijd gaan door naar de nationale finale, waar bepaald wordt wie zich nationaal kampioen mag noemen in zijn/haar vakgebied.

Doel en rol van wedstrijdschrijver/labmaster
Voor de totstandkoming van de Skills Heroes wedstrijden worden schrijvers ingezet. De schrijver komt uit het onderwijsveld of bedrijfsleven en is betrokken bij en/of heeft affiniteit met de vakwedstrijd die hij/zij ontwikkelt.

Het ontwikkelen van de opdracht met bijbehorende beoordelingscriteria en de inventarislijst en de wedstrijdplanning valt onder de verantwoordelijkheid van de schrijver binnen de kaders die gesteld worden door de organisatie. Tijdens Skills The Finals wordt de schrijver ingezet als labmaster onder de supervisie van een clustercoördinator.

De clustercoördinator heeft organisatorisch talent, affiniteit met de vakwedstrijden uit zijn/haar cluster en de kennis en connecties om de wedstrijdvloer in te richten op de meest kostenefficiënte, verantwoorde wijze. De clustercoördinator zal zorgdragen voor de vertaling van de opdracht naar de wedstrijdvloer.

Ambities
Ten aanzien van de ontwikkeling van wedstrijden gelden de volgende ambities:
– Wedstrijden vormen een afspiegeling van de hedendaagse beroepsuitoefening zoals die zich toont in de dagelijkse praktijk van beroepen.
– Wedstrijdopdrachten komen voort uit –en zijn herleidbaar tot- de kerntaken en werkprocessen van het betreffende beroep zoals vermeld in de kwalificatiedossiers.
– Wedstrijdopdrachten zijn opgesteld en gevalideerd door zowel bedrijfsleven als onderwijs.
– Wedstrijden maken excellentie in vakmanschap zichtbaar, excellentie overstijgt daarbij competentie.

Profiel
Een schrijver bij WorldSkills Netherlands ontwikkelt de wedstrijdopdrachten voor onze vakwedstrijden. De opdrachten dienen de jongeren uit te dagen, te inspireren en te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij staat het tonen van excellent vakmanschap centraal. Een schrijver wordt begeleidt door een onderwijskundige bij het ontwikkelen van de wedstrijdopdrachten. Om als schrijver aan de slag te kunnen gaan, is het van belang dat hij/zij:
– ICT en communicatief vaardig is
– Minimaal 5 jaar werkervaring heeft in het onderwijs/bedrijfsleven van het betreffende beroep
– Bekend is met de opbouw van het betreffende kwalificatiedossier
– Bekend is met of zich wil verdiepen in de opzet en ontwikkeling van toetsing/wedstrijden en bijbehorende beoordelingscriteria en opzet
– Creatief is en gericht op een prettige samenwerking met alle betrokkenen bij de totstandkoming van de wedstrijden
– Goed kan luisteren en open staat voor advies/feedback
– Bij voorkeur bekend is met vakwedstrijden

Competitie Registratie Systeem (CRS)
WorldSkills Netherlands maakt gebruik van het CRS (www.skillscrs.nl). Hierin worden de opdrachten ontwikkeld (Ontwikkeltool), de inventarislijsten opgesteld (Inventaristool) en de wedstrijd beoordeeld door de jury (Wedstrijdtool). Door het gebruik van de tools worden de wedstrijden ontwikkeld en uitgevoerd volgens een vast format.

Rondetafelgesprek
Om kwalitatief goede wedstrijden te kunnen blijven aanbieden, organiseert WSNL ronde tafelgesprekken met het onderwijs en het bedrijfsleven. Een kwalitatief goede wedstrijd sluit aan op de praktijk, is uitdagend en motiveert leerlingen of studenten om het beste uit zichzelf te halen. In de ronde tafelgesprekken kijkt de schrijver samen met de aanwezigen naar de huidige en toekomstige omgeving van wedstrijden. Er wordt gekeken naar de snel veranderende arbeidsmarkt, innoverende beroepsinhouden en naar de ‘beroepen van de toekomst’. De schrijver is gespreksleider tijdens deze rondetafelgesprekken.

Tijdsinvestering*
Opdrachtontwikkeling (voorronde, kwalificatie, finale): 40-64 uur
Training, kennismakingsbijeenkomsten, overdrachtsessie en eventmeeting: 10 uur
Alle dagen aanwezig tijdens Skills The Finals: 40-60 uur

*Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van ervaring en bekendheid met het ontwikkelen en de organisatie van vakwedstrijden.


Contactgegevens

Voor meer informatie over de rol van schrijver/labmaster kun je contact opnemen met:
T. 088 – 080 88 57
E. info@skillsheroes.nl

Bekijk in beeld wat we zoal doen:

Connect:

Laatste nieuws

Best of Excellence Award 2024 genomineerden

Nog meer goed nieuws voor 10 Skills Heroes goudenmedaillewinnaars! Op maandag 13 mei 2024 reikt WorldSkills Netherlands de Best of Excellence Award uit tijdens het Dit is mbo Ambassadeursgala 2024. De tien Skills Heroes-kampioenen met de hoogste scores in hun...

René Smit, winnaar van de Ir. W. Maas Geesteranusprijs 2024

In 2024 heeft de jury van het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds besloten de prijs uit te reiken aan praktijkinstructeur René Smit van het Kempenhorst College in Oirschot. De winnaar is daarmee benoemd tot de meest inspirerende VMBO docent / praktijkinstructeur in het...

Skills The Finals 2024: 73 mbo kampioenen

Nederland heeft er 73 nieuwe vakkampioenen bij! Tijdens Skills The Finals streden ruim 600 mbo-studenten om de beste te zijn in hun vakgebied. Vanavond werden de medailles uitgereikt op het immense podium in de Brabanthallen, met ruim 4.000 bezoekers in de zaal....

Videos

Nieuwsbrief