Wedstrijdschrijver/labmaster bij Skills Heroes

19 mei 2020 | Vrijwilliger rol

Skills Heroes is altijd op zoek naar enthousiaste mensen!

WorldSkills Netherlands (WSNL) zet zich in ter promotie van het beroepsonderwijs en vakmanschap bij jongeren. We helpen jongeren hun skills te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen we onder andere door het organiseren van vakwedstrijden voor vmbo’ers (Skills Talents) en mbo’ers (Skills Heroes). Skills Heroes wordt georganiseerd door WSNL in opdracht van (o.a.) 53 MBO-instellingen en het ministerie van OCW.

WSNL ontwikkelt, onder de naam Skills Heroes, in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven ruim 50 vakwedstrijden voor het MBO. Er zijn wedstrijden voor verschillende niveaus en leerjaren. Studenten krijgen de kans om hun talenten te laten zien in diverse vakrichtingen. De Skills Heroes vakwedstrijden worden georganiseerd om excellentie in vakmanschap te bevorderen.

Skills Heroes start met voorrondes op de eigen school waarvoor WSNL de wedstrijdopdrachten ontwikkelt. De winnaar(s) van de voorrondes mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden, waarbij zij strijden tegen studenten van andere mbo-instellingen. Deze wedstrijden vinden plaats op diverse mbo-instellingen in het land. De winnaars van de kwalificatiewedstrijd gaan door naar de nationale finale, waar bepaald wordt wie zich nationaal kampioen mag noemen in zijn/haar vakgebied.

Doel en rol van wedstrijdschrijver/labmaster
Voor de totstandkoming van de Skills Heroes wedstrijden worden schrijvers ingezet. De schrijver komt uit het onderwijsveld of bedrijfsleven en is betrokken bij en/of heeft affiniteit met de vakwedstrijd die hij/zij ontwikkelt.

Het ontwikkelen van de opdracht met bijbehorende beoordelingscriteria en de inventarislijst en de wedstrijdplanning valt onder de verantwoordelijkheid van de schrijver binnen de kaders die gesteld worden door de organisatie. Tijdens Skills The Finals wordt de schrijver ingezet als labmaster onder de supervisie van een clustercoördinator.

De clustercoördinator heeft organisatorisch talent, affiniteit met de vakwedstrijden uit zijn/haar cluster en de kennis en connecties om de wedstrijdvloer in te richten op de meest kostenefficiënte, verantwoorde wijze. De clustercoördinator zal zorgdragen voor de vertaling van de opdracht naar de wedstrijdvloer.

Ambities
Ten aanzien van de ontwikkeling van wedstrijden gelden de volgende ambities:
– Wedstrijden vormen een afspiegeling van de hedendaagse beroepsuitoefening zoals die zich toont in de dagelijkse praktijk van beroepen.
– Wedstrijdopdrachten komen voort uit –en zijn herleidbaar tot- de kerntaken en werkprocessen van het betreffende beroep zoals vermeld in de kwalificatiedossiers.
– Wedstrijdopdrachten zijn opgesteld en gevalideerd door zowel bedrijfsleven als onderwijs.
– Wedstrijden maken excellentie in vakmanschap zichtbaar, excellentie overstijgt daarbij competentie.

Profiel
Om als schrijver en labmaster aan de slag te kunnen gaan, is het van belang dat hij/zij:
– ICT en communicatief vaardig is;
– Minimaal 5 jaar werkervaring heeft in het onderwijs/bedrijfsleven van het betreffende beroep;
– Bekend is met de opbouw van het betreffende kwalificatiedossier;
– Bekend is met vakwedstrijden;
– Bekend is met of zich wil verdiepen in de opzet en ontwikkeling van toetsing/wedstrijden en bijbehorende beoordelingscriteria en opzet.

Opdrachtontwikkeling en -uitvoeringsproces
Een schrijver wordt gekoppeld aan een onderwijskundige en assesment advisor voor persoonlijke begeleiding bij de opdrachtontwikkeling. De assessment advisor is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beoordeling voor alle Skills wedstrijden en zal voornamelijk de beoordelingsopzet van feedback voorzien. De onderwijskundige begeleidt de schrijver tijdens de ontwikkeling van de opdracht. Zij redigeert de wedstrijdopdrachten conform de leidraad en formats van WSNL in de CRS ontwikkeltool; beoordeelt de samenhang tussen de wedstrijdopdracht en het kwalificatiedossier of het vmbo profiel en beoordeelt de toepassing van het format. Aan de start van het proces vindt er een kennismaking plaats tussen de schrijver en de onderwijskundige.

Kennismakingsbijeenkomst opdrachtontwikkeling (voorronde, kwalificatie en finale wedstrijd)
Kennismaking tussen schrijver, onderwijskundige en tegenlezer. Tijdens deze kennismaking worden de eerste ideeën besproken rondom de voorronde, kwalificatie en finale opdracht. Een onderwijskundige helpt de schrijver een start te maken met de opdrachtontwikkeling. Er vindt een brainstorm plaats over de te schrijven wedstrijdopdracht. Er wordt vastgesteld wat de kern van het beroep is en de zwaartepunten van de beoordeling worden vastgesteld. Ook wordt het idee van de opdracht getoetst aan het kwalificatiedossier.

Kennismakingsbijeenkomst opdrachtuitvoering (finale wedstrijd)
Kennismaking tussen schrijver (die de rol van labmaster -wedstrijdorganisator- heeft tijdens de finalewedstrijd) en clustercoördinator voor de finaleopdracht. Tijdens deze bijeenkomst worden de (on)mogelijkheden van de organisatie van de wedstrijd besproken. De schrijver heeft na deze meeting goed inzicht in waar hij/zij rekening mee moet houden – als het de uitvoerbaarheid betreft – bij het ontwikkelen van de finaleopdracht.

Overdrachtsessie (finalewedstrijd)
De overdrachtsessies van wedstrijden van finalewedstrijdopdrachten vindt plaats in Waddinxveen nadat de opdrachtontwikkeling is afgerond. Bij de overdracht zijn aanwezig: clustercoördinator, schrijver/labmaster, producent, inkoper, backoffice medewerker WSNL en indien nodig coördinator opdrachtontwikkeling, coördinator opdrachtuitvoering, accountmanager, ICT-medewerker en/of communicatiemedewerker van WSNL. Tijdens de overdracht worden de inventarislijsten definitief gemaakt, afspraken gemaakt over het lenen/sponsoren/huren/kopen van alle materialen (wie doet wat), de financiële status doorgenomen, het vloerplan ingetekend, bemensing tijdens de op- en afbouw en tijdens de wedstrijddagen besproken, wedstrijdplanning en draaiboek doorgenomen, ICT afgestemd en communicatie i.z. sponsoring en wedstrijdinfo besproken evenals de standbouw.

Tijdens Skills The Finals wordt de schrijver ingezet als labmaster voor de opdrachtuitvoering. Hij/zij verzorgt de op- en afbouw van de wedstrijdvloer en begeleidt de wedstrijd tijdens de finaledag.

Competitie Registratie Systeem (CRS)
WorldSkills Netherlands maakt gebruik van het CRS (www.skillscrs.nl). Hierin worden de opdrachten ontwikkeld (Ontwikkeltool), de inventarislijsten opgesteld (Inventaristool) en de wedstrijd beoordeeld door de jury (Wedstrijdtool). Door het gebruik van de tools worden de wedstrijden ontwikkeld en uitgevoerd volgens een vast format.

Rondetafelgesprek
Om kwalitatief goede wedstrijden te kunnen blijven aanbieden, organiseert WSNL ronde tafelgesprekken met het onderwijs en het bedrijfsleven. Een kwalitatief goede wedstrijd sluit aan op de praktijk, is uitdagend en motiveert leerlingen of studenten om het beste uit zichzelf te halen. In de ronde tafelgesprekken kijkt de schrijver samen met de aanwezigen naar de huidige en toekomstige omgeving van wedstrijden. Er wordt gekeken naar de snel veranderende arbeidsmarkt, innoverende beroepsinhouden en naar de ‘beroepen van de toekomst’. De schrijver is gespreksleider tijdens deze rondetafelgesprekken.

Tijdsinvestering*
Opdrachtontwikkeling (voorronde, kwalificatie, finale): 40-64 uur
Training, kennismakingsbijeenkomsten, overdrachtsessie en eventmeeting: 10 uur
Alle dagen aanwezig tijdens Skills The Finals: 40-60 uur

*Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van ervaring en bekendheid met het ontwikkelen en de organisatie van vakwedstrijden.

Planning

Mei, juni, juli 2022 Voorronde en kwalificatie opdrachtontwikkeling editie 2022-2023 (i.v.t.)
September 2022 Kennismakingsbijeenkomsten finale opdrachtontwikkeling en -uitvoering
November/december 2022 Rondetafelgesprek met betrokken docenten, bedrijfsleven, organisatoren en juryleden
Januari 2023 Eventmeeting – toelichting op het event gegeven wordt
Maart 2023 Op- en afbouw van de wedstrijdvloer en labmaster op de finaledagen tijdens Skills The Finals

 

Contactgegevens
Voor meer informatie over de rol van schrijver/labmaster kun je contact opnemen met:
T. 088 – 080 88 57
E. info@skillsheroes.nl

Bekijk in beeld wat we zoal doen:

Connect:

Laatste nieuws

Kwalificatiewedstrijden Skills Talents van start!

157 scholen met 371 vakteams gaan de komende tijd de strijd aan om een finaleplaats voor Skills The Finals op donderdag 23 maart in de RAI Amsterdam. Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari zijn de eerste kwalificatiewedstrijden van Skills Talents gespeeld bij Albeda...

Nomineer jouw docent voor Skills Heroes Docenten Bokaal 2023!

Docenten die zich binnen Skills Heroes inzetten voor de talentontwikkeling en vakwedstrijden van hun studenten verdienen een groot compliment. Zij verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Daarom reikt WorldSkills Netherlands tijdens de prijsuitreiking op...

Finalisten Elektrotechnicus gebouwen bekend

Deze week streden 13 studenten in de kwalificatiewedstrijd van Elektrotechnicus gebouwen om acht felbegeerde plekken in de landelijke finale. Deze vindt plaats op donderdag 23 en vrijdag 24 maart in de RAI in Amsterdam. Wij danken IW Heerhugowaard, Wij Techniek en...

Philadelphia Zorg en WorldSkills Netherlands gaan samenwerking aan

Per november is Philadelphia Zorg wedstrijdpartner van de Skills Heroes wedstrijd Maatschappelijke Zorg PBSD. Het partnerschap betekent voor Philadelphia het 'meevieren' van mbo-meesterschap. “Zo kunnen wij een bijdrage leveren aan de meesterlijke zorgmedewerkers van...

Videos

Nieuwsbrief