Produceren, Installeren & Energie

Hoe ziet de wedstrijdopdracht eruit?

In de wedstrijd Produceren, Installeren & Energie komen skills op het gebied van automatiseren, installeren en monteren helemaal tot hun recht. Leerlingen werken in teams aan diverse onderdelen. Maar ook het zelf ontwerpen, monteren en aansluiten van een product kan aan de orde komen. Belangrijke elementen zijn het onderhouden van contacten met de klant, signaleren van fouten en onveilige situaties en hanteren van een systematische en veilige werkwijze.

Ervaringen uit het veld

  • “Ik probeer al jaren hier mijn collega's mee te krijgen. Nu voor het eerst twee profielen in de strijd.” Docent Tessenderlandt Breda

Ga je naar het mbo?

Als je straks naar het mbo gaat kun je ook meedoen aan wedstrijden: Skills Heroes!
Deze wedstrijden van Skills Heroes sluiten aan op je huidige opleiding:

Produceren, Installeren & Energie wordt mogelijk gemaakt door:

Wedstrijden

Terug naar overzicht Skills Talents wedstrijden.