COVID-19 beleid m.b.t. vakwedstrijden Skills Talents en Skills Heroes

16 november 2021 | Uncategorized

Waddinxveen, november 2021

Covid-19 beleid m.b.t. organisatie Kwalificatiewedstrijden
Update 30 november 2021

WorldSkills Netherlands volgt strikt de Covid-19 maatregelen vanuit de Rijksoverheid en specifiek de maatregelen die gelden voor het onderwijs. Daarnaast volgen wij de (eventueel) extra maatregelen vanuit de hostlocatie. Met de organisatoren van de kwalificatiewedstrijden is nauw overleg geweest omtrent de maatregelen m.b.t. Covid-19, de uitkomst hiervan is in de factsheets voor de docenten/kandidaten opgenomen per wedstrijd. Twee belangrijke generieke additionele maatregelen die er zijn getroffen, naast de geldende beperkingen zijn:

 • Bij voorkeur 1 begeleider per wedstrijd kandidaat
 • De prijsuitreiking komt te vervallen of vindt zeer sober plaats (indien er lokale mogelijkheden zijn, binnen de maatregelen)

WorldSkills Netherlands heeft, uit voorzorg, een Stappenplan/Routekaart ontwikkeld mocht een wedstrijd onverhoopt niet plaats kunnen vinden. Wij hebben bij het opstellen van het stappenplan de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Vakwedstrijden programma’s zijn gerelateerd aan onderwijsactiviteiten
 • We kijken per wedstrijd naar de mogelijkheden en uitdagingen
 • Het verplaatsen of annuleren van één kwalificatiewedstrijd heeft geen gevolgen voor andere wedstrijden
 • Hoe kunnen we, samen met de organiserende hosts en rekening houdend met de maatregelen en het primaire proces, kwalificatiewedstrijden laten plaatsvinden
 • Hoe kunnen we, als een kwalificatiewedstrijd niet plaats kan vinden, alle aangemelde deelnemers een wedstrijdervaring geven

Wij hopen dat de uitvoer van de kwalificatiewedstrijden mogelijk is de komende maanden binnen de kaders van een onderwijsactiviteit, echter realiseren wij ons dat er uitdagingen zijn en gaan komen. Daarbij blijft ieders welzijn en uitvoering van het primaire proces erg belangrijk. Om alle motivatie van de afgelopen maanden bij studenten en docenten vast te houden werken wij er, binnen wat wel mogelijk is, samen met de organisatoren en het onderwijsveld aan om de studenten de best mogelijke wedstrijdervaring te geven en (nog meer) trots voor vakmanschap en het mbo te creëren.

Covid-19 beleid m.b.t. vakwedstrijden Skills Talents en Skills Heroes
Update 20 november 2021

De huidige situatie en de (tijdelijke) verzwaring van de maatregelen rondom de toenemende besmettingen m.b.t. Covid-19, noopt ons om daar secuur op te anticiperen. Daarbij is de gezondheid van deelnemers en betrokkenen een zeer hoge prioriteit.

WSNL volgt de ontwikkelingen op de voet en past aan waar noodzakelijk. Op het moment van schrijven stellen de (nieuwe) maatregelen ons nog niet voor onoverkomelijke dillema’s. Wel zijn/gaan wij momenteel in gesprek met de hosts van de Kwalificatiewedstrijden die de komende weken staan gepland.

Gezien de impact van een besluit ingrijpend kan zijn voor de totale uitvoering van het programma, dienen wij goede afwegingen te maken tussen de wens van organiseren en de bewaking van ieders gezondheid en welzijn. De voorbereidingen van het NK (STF) en de Kwalificatiewedstrijden (KW) staan al in het teken van de RIVM-richtlijnen en daarbij kunnen wij opschalen indien nodig.

De inschatting of het evenement STF doorgang kan vinden, wordt constant gemonitord en ook op bestuurlijk niveau besproken. Door de grilligheid van het huidige verloop is een specifiek moment van ‘Go or No Go’ onmogelijk te voorspellen en vanwege de huidige (tijdelijke) restricties is het (nog) niet noodzakelijk om in dit stadium al een definitief besluit te maken m.b.t. STF.

Doorgang Kwalificatiewedstrijden

Op kortere termijn hebben wij te maken met het organiseren van Kwalificatiewedstrijden waarbij wij te gast zijn bij een host. Met hen wordt overleg ingepland om te bezien of het op een specifieke locatie en/of tijdstip mogelijk is om binnen de RIVM-richtlijnen verantwoord een KW te kunnen organiseren. Daarbij zijn naast de RIVM-richtlijnen en overheid restricties zeker ook het lokale beleid van de host leidend.

Strikt genomen leiden de huidige maatregelen niet tot een noodzakelijke afgelasting van een Kwalificatie. Uiteraard hebben wij daarbij ook oog voor mogelijk extra druk op het onderwijs en de sterke wens van deelnemers om te kunnen participeren. Derhalve maken wij momenteel een inventarisatie tezamen met de hosts. De komende twee weken staat er geen KW gepland dus eventuele aanpassingen zullen gaan gelden vanaf week 49.

Stappenplan Kwalificatiewedstrijd

 • WSNL brengt jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte omtrent wijzigen met betrekking tot de KW en/of STF
 • COVID-19 Taskforce Skills effectief voor ST en SH beleid (waar mogelijk overleg en polsen werkgroep)
 • In kaart brengen welke KW’s mogelijk effecten ondervinden van maatregelen
 • Overleg met hosts m.b.t. restricties
 • Per KW: Vaststellen van (lokale) protocollen
 • Communicatie met SC en deelnemers
 • Uiterlijk eind week 47 uitsluitsel over KW in nov/dec.

Team WSNL

Connect:

Laatste nieuws

‘Skills waarvan ik niet eens wist dat ik ze had’

Meedoen aan Skills Heroes was in eerste instantie voor de grap, maar na iedere wedstrijdronde groeiden zijn enthousiasme en gedrevenheid. Met zijn out-of-the-box concept voor de Huishoudbeurs won Jeffrey Abdoelmadjied Skills Heroes 2020. Hij was al...

Draka geeft kennisboost aan nieuwe generatie e-installateurs

Draka hoofdsponsor van vakwedstrijd elektrotechniek WorldSkills Netherlands. 30 november 2021 Draka ondersteunt als hoofdsponsor de vakwedstrijden elektrotechniek van WorldSkills Netherlands. Op 25 november ondertekenden Erik van der Zwan, algemeen directeur...

Motiveren en loopbaan ontwikkelen

Welk beroep of opleiding moet ik kiezen? Hoe kan ik mijn leerachterstand en vakpraktijk inhalen? Vragen die opkomen met het openstellen van het beroepsonderwijs. Maar de mentale weerbaarheid en motivatie van jongeren hebben het afgelopen jaar wel een flinke knauw...

De docent heeft de sleutel tot succes

Vakwedstrijden zijn een middel om studenten te motiveren, te prikkelen en uit te dagen. Hier is een grote rol voor Skills-coördinatoren en docenten weggelegd. Zonder hun inzet, bevlogenheid en enthousiasme zijn er geen deelnemers. Bovenstaande wordt onderstreept op...

Videos

Nieuwsbrief