3 februari 2022 | Uncategorized

Update m.b.t. Covid-19: Duizenden bezoekers welkom bij Skills The Finals!
16 februari 2022

Wat een mooi bericht! Skills The Finals wordt weer een feestje met vele bezoekers. Vanaf vrijdag 25 februari is er geen coronatoegangsbewijs meer nodig om beurzen en congressen in de Jaarbeurs te bezoeken. Ook geldt er geen maximaal aantal bezoekers meer. Dat betekent dat er geen coronatoegangsbewijs nodig is voor een bezoek, deelnemen en prijsuitreiking. Deelnemers kunnen weer aangemoedigd worden door hun familie en klasgenoten en vele vmbo-leerlingen kunnen zich bij de LOB Experience oriënteren op een vervolgopleiding. Ook kunnen we uitkijken naar twee knallende prijsuitreikingen waarbij de Nederlands Kampioenen bekend worden gemaakt!

Dit wil je niet missen. Zorg dat je erbij bent en kom naar Skills The Finals op 31 maart en 1 april in de Jaarbeurs.

Meld je hier aan voor een bezoek.

 

Update m.b.t. Covid-19: Skills The Finals gaat door!
3 februari 2022

Op 31 maart en 1 april organiseren we in de Jaarbeurs Skills The Finals zoals het bedoeld is: een onvergetelijke ervaring voor finalisten en een inspirerende beleving die bijdraagt aan de beroepsoriëntatie voor (v)mbo’ers.

Als organisator van Skills The Finals volgen wij de actualiteiten op de voet. De onlangs aangekondigde versoepelingen stemmen ons positief en geven de noodzakelijke ruimte. De vijf besturen van de onderwijspartners en het WorldSkills Netherlands bestuur hebben onlangs de waarde van Skills The Finals weer gezamenlijk onderstreept en kijken uit naar een uitdagende finale. Binnen de huidige maatregelen kunnen wij op 31 maart en 1 april in de Jaarbeurs vakwedstrijden organiseren en vele bezoekers ontvangen. Dit doen wij uiteraard op een veilige en verantwoorde manier, waarbij de gezondheid van deelnemers en bezoekers voorop staat. Samen met alle partners zetten wij ons onverminderd in om jongeren een onvergetelijke ervaring te bieden. Voor de finalisten, maar ook voor alle vmbo-leerlingen en mbo-studenten die de LOB Experience kunnen bezoeken. Alle finales, doe-activiteiten en het beleven en ervaren van beroepen, dragen in belangrijke mate bij aan hun mentale weerbaarheid en motivatie voor een bewustere beroeps- en studiekeuze. Dat is belangrijk en verdienen zij, juist nu.

Graag tot dan!
Namens de organisatie, Worldskills Netherlands, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht, Nimeto en Yuverta.

Update m.b.t. Covid-19 en kwalificatiewedstrijden
12 januari 2022

Met de organiserende scholen van de kwalificatiewedstrijden is het afgelopen half jaar zeer intensief samengewerkt om de kwalificatiewedstrijden zo goed en zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Afgelopen week is er bij de organisatoren geïnventariseerd of het met de huidige maatregelen haalbaar is om de kwalificatiewedstrijden te laten plaatsvinden.

Maatregelen die zijn getroffen om de wedstrijden zo veilig mogelijk te maken:

 • De wedstrijden vinden plaats conform de 1,5 meter maatregel
 • De machines waarmee wordt gewerkt worden tussentijds schoongemaakt en daar waar mogelijk zorgt de student voor zijn/haar eigen materiaal
 • Al tijdens het schrijven van de wedstrijden is er rekening gehouden met de coronamaatregelen
 • De ontvangst op de scholen is goed georganiseerd, studenten en begeleiders zijn in aparte ruimtes aan het werk en de lunch vindt zoveel mogelijk gescheiden plaats
 • Er is geen gezamenlijke prijsuitreiking, alleen de certificaten worden uitgereikt
 • Mondkapjes zijn verplicht als je je beweegt in een school, dit geldt voor alle betrokkenen tijdens de wedstrijd
 • Side programma’s zijn, afhankelijk van de inhoud en de veiligheidswaarborging, on hold gezet

Aanvullende adviezen:

 • Per wedstrijd is 1 begeleider toegestaan (ook voor de teamwedstrijden)
 • Er kunnen geen reservekandidaten mee naar de kwalificatiewedstrijd
 • De studenten en begeleiders wordt gevraagd een zelftest te doen voordat zij onderweg gaan, bij klachten of een positieve test nemen zij geen deel aan de kwalificatiewedstrijd

Hieronder een overzicht van de kwalificatiewedstrijden die zijn verplaatst:

Wedstrijd Nieuwe datum/nntb
Schoonheidsspecialist 16 februari 2022
Hotelreceptionist 16 februari 2022
Lasser TIG-MAG/BMBE 8, 9, 10 en 11 februari 2022
Specialist mode/maatkleding Nog nader te bepalen
Juridisch dienstverlener Nog nader te bepalen
CAD-tekenaar Nog nader te bepalen
Maatschappelijke zorg PBSD Nog nader te bepalen
Mediavormgever Nog nader te bepalen

Alle overige kwalificatiewedstrijden gaan door zoals gepland. WorldSkills Netherlands informeert alleen de begeleiders en deelnemers van de gewijzigde wedstrijden.

Kijk voor het meest actuele overzicht op de website: worldskillsnetherlands.nl/skillsheroes/overzicht-wedstrijden/

WorldSkills Netherlands en haar partners hebben alle zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren en in acht nemen van alle RIVM Covid-19 maatregelen. De activiteiten zijn uitgevoerd onder strenge voorwaarden, zoals deze gelden voor onderwijsactiviteiten.

Update m.b.t. Covid-19 en kwalificatiewedstrijden
11 januari 2022 

Op dit moment zijn we bezig met een inventarisatie met de verschillende organisatoren van kwalificatiewedstrijden. Morgen na 12.00 uur geven we uitsluitsel over de doorgang / verzetten van de kwalificatiewedstrijden aan de Skills coördinatoren op alle scholen. Voor wedstrijden die niet door kunnen gaan of worden verzet ontvangen de begeleiders en de deelnemers een mail.

———————————————————————————

Extra update m.b.t. Covid-19 en kwalificatiewedstrijden
20 december 2021

In verband met de aangescherpte maatregelen vinden er tot en met 14 januari 2022 geen (kwalificatie)wedstrijden plaats. De komende weken bekijken wij of en hoe wedstrijden na 14 januari weer veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden.

WorldSkills Netherlands volgt de actualiteiten nauwgezet en heeft frequent overleg met het bestuur en ter zake kundige partijen. Wij volgen te allen tijde de overheidsmaatregelen en RIVM-richtlijnen. Wij zijn voortdurend met de organiserende scholen in overleg over de doorgang en uitvoering van de wedstrijden. De deelnemende scholen en andere betrokken partijen informeren wij hier zo goed en spoedig mogelijk over. Veiligheid en gezondheid staan voorop maar ook de gezamenlijke wens om jongeren te blijven motiveren en kansen te bieden, juist in deze complexe tijden. Wij houden je op de hoogte en bedanken je voor het begrip.

Stay safe.
Team WorldSkills Netherlands

———————————————————————————

Covid-19 beleid m.b.t. organisatie kwalificatiewedstrijden
30 november 2021

WorldSkills Netherlands volgt strikt de Covid-19 maatregelen vanuit de Rijksoverheid en specifiek de maatregelen die gelden voor het onderwijs. Daarnaast volgen wij de (eventueel) extra maatregelen vanuit de hostlocatie. Met de organisatoren van de kwalificatiewedstrijden is nauw overleg geweest omtrent de maatregelen m.b.t. Covid-19, de uitkomst hiervan is in de factsheets voor de docenten/kandidaten opgenomen per wedstrijd. Twee belangrijke generieke additionele maatregelen die er zijn getroffen, naast de geldende beperkingen zijn:

 • Bij voorkeur 1 begeleider per wedstrijd kandidaat
 • De prijsuitreiking komt te vervallen of vindt zeer sober plaats (indien er lokale mogelijkheden zijn, binnen de maatregelen)

WorldSkills Netherlands heeft, uit voorzorg, een Stappenplan/Routekaart ontwikkeld mocht een wedstrijd onverhoopt niet plaats kunnen vinden. Wij hebben bij het opstellen van het stappenplan de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Vakwedstrijden programma’s zijn gerelateerd aan onderwijsactiviteiten
 • We kijken per wedstrijd naar de mogelijkheden en uitdagingen
 • Het verplaatsen of annuleren van één kwalificatiewedstrijd heeft geen gevolgen voor andere wedstrijden
 • Hoe kunnen we, samen met de organiserende hosts en rekening houdend met de maatregelen en het primaire proces, kwalificatiewedstrijden laten plaatsvinden
 • Hoe kunnen we, als een kwalificatiewedstrijd niet plaats kan vinden, alle aangemelde deelnemers een wedstrijdervaring geven

Wij hopen dat de uitvoer van de kwalificatiewedstrijden mogelijk is de komende maanden binnen de kaders van een onderwijsactiviteit, echter realiseren wij ons dat er uitdagingen zijn en gaan komen. Daarbij blijft ieders welzijn en uitvoering van het primaire proces erg belangrijk. Om alle motivatie van de afgelopen maanden bij studenten en docenten vast te houden werken wij er, binnen wat wel mogelijk is, samen met de organisatoren en het onderwijsveld aan om de studenten de best mogelijke wedstrijdervaring te geven en (nog meer) trots voor vakmanschap en het mbo te creëren.

———————————————————————————

Covid-19 beleid m.b.t. vakwedstrijden Skills Talents en Skills Heroes
Update 20 november 2021

De huidige situatie en de (tijdelijke) verzwaring van de maatregelen rondom de toenemende besmettingen m.b.t. Covid-19, noopt ons om daar secuur op te anticiperen. Daarbij is de gezondheid van deelnemers en betrokkenen een zeer hoge prioriteit.

WSNL volgt de ontwikkelingen op de voet en past aan waar noodzakelijk. Op het moment van schrijven stellen de (nieuwe) maatregelen ons nog niet voor onoverkomelijke dillema’s. Wel zijn/gaan wij momenteel in gesprek met de hosts van de Kwalificatiewedstrijden die de komende weken staan gepland.

Gezien de impact van een besluit ingrijpend kan zijn voor de totale uitvoering van het programma, dienen wij goede afwegingen te maken tussen de wens van organiseren en de bewaking van ieders gezondheid en welzijn. De voorbereidingen van het NK (STF) en de Kwalificatiewedstrijden (KW) staan al in het teken van de RIVM-richtlijnen en daarbij kunnen wij opschalen indien nodig.

De inschatting of het evenement STF doorgang kan vinden, wordt constant gemonitord en ook op bestuurlijk niveau besproken. Door de grilligheid van het huidige verloop is een specifiek moment van ‘Go or No Go’ onmogelijk te voorspellen en vanwege de huidige (tijdelijke) restricties is het (nog) niet noodzakelijk om in dit stadium al een definitief besluit te maken m.b.t. STF.

Doorgang Kwalificatiewedstrijden

Op kortere termijn hebben wij te maken met het organiseren van Kwalificatiewedstrijden waarbij wij te gast zijn bij een host. Met hen wordt overleg ingepland om te bezien of het op een specifieke locatie en/of tijdstip mogelijk is om binnen de RIVM-richtlijnen verantwoord een KW te kunnen organiseren. Daarbij zijn naast de RIVM-richtlijnen en overheid restricties zeker ook het lokale beleid van de host leidend.

Strikt genomen leiden de huidige maatregelen niet tot een noodzakelijke afgelasting van een Kwalificatie. Uiteraard hebben wij daarbij ook oog voor mogelijk extra druk op het onderwijs en de sterke wens van deelnemers om te kunnen participeren. Derhalve maken wij momenteel een inventarisatie tezamen met de hosts. De komende twee weken staat er geen KW gepland dus eventuele aanpassingen zullen gaan gelden vanaf week 49.

Stappenplan Kwalificatiewedstrijd

 • WSNL brengt jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte omtrent wijzigen met betrekking tot de KW en/of STF
 • COVID-19 Taskforce Skills effectief voor ST en SH beleid (waar mogelijk overleg en polsen werkgroep)
 • In kaart brengen welke KW’s mogelijk effecten ondervinden van maatregelen
 • Overleg met hosts m.b.t. restricties
 • Per KW: Vaststellen van (lokale) protocollen
 • Communicatie met SC en deelnemers
 • Uiterlijk eind week 47 uitsluitsel over KW in nov/dec.

Team WSNL

Connect:

Laatste nieuws

Best of Excellence Award 2024 genomineerden

Nog meer goed nieuws voor 10 Skills Heroes goudenmedaillewinnaars! Op maandag 13 mei 2024 reikt WorldSkills Netherlands de Best of Excellence Award uit tijdens het Dit is mbo Ambassadeursgala 2024. De tien Skills Heroes-kampioenen met de hoogste scores in hun...

René Smit, winnaar van de Ir. W. Maas Geesteranusprijs 2024

In 2024 heeft de jury van het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds besloten de prijs uit te reiken aan praktijkinstructeur René Smit van het Kempenhorst College in Oirschot. De winnaar is daarmee benoemd tot de meest inspirerende VMBO docent / praktijkinstructeur in het...

Skills The Finals 2024: 73 mbo kampioenen

Nederland heeft er 73 nieuwe vakkampioenen bij! Tijdens Skills The Finals streden ruim 600 mbo-studenten om de beste te zijn in hun vakgebied. Vanavond werden de medailles uitgereikt op het immense podium in de Brabanthallen, met ruim 4.000 bezoekers in de zaal....

Videos

Nieuwsbrief