TOSCA Erasmus +

Inleiding

toscaIn het kader van het Life Long Learning programma ERASMUS+ nemen WorldSkills Netherlands en WorldSkills Europe deel in een project, genaamd TOSCA, onder de noemer Strategic Partnerships for vocational education and training. Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Het acronym TOSCA staat voor: Transferability of Skills, Competition and Assessment Standards for better recognition of skills within EU.

Project partners:
1. Leading Partner: Valsts izglitibas satura centrs (VISC, Latvia),
2. Foundation Innove (Estonia),
3. Foundation Skills Netherlands (the Netherlands),
4. European Skills Promotion Organisation (WorldSkills Europe, the Netherlands)
Project duration: 3 years (1 September 2014 – 31 August 2017)
Project budget: 450,000.00 EUR.

Doel van het project

Het project heeft tot doel een gemeenschappelijke methodiek te ontwikkelen voor het opzetten van kwalitatief hoogwaardige beroepenwedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Om dat te bereiken zullen eerst een aantal bestaande beroepsspecificaties, die in de deelnemende landen gelden, worden geanalyseerd en vergeleken. Van daaruit wordt onder toepassing van een gemeenschappelijke terminologie en werkwijze per geselecteerd beroep een eenduidige beschrijving van het beroep opgesteld die als basis dient voor de ‘Standard Specifications’ van het beroep in de Technical Outline (Technical Description) van de beroepenwedstrijd. Vervolgens zullen testmodellen, inclusief beoordelingssystematiek en beoordelingsschema, worden ontwikkeld voor wedstrijden. Deze zullen worden toegepast en getest in de nationale competities van de betrokken landen. Op basis van evaluatie zullen de modellen worden bijgesteld en toegepast voor gebruik in de EuroSkills competities. Producten zullen worden opgeslagen in een database en beschikbaar gesteld voor alle WSE-partners.

Geselecteerde beroepen

Het project richt zich op de beroepen Fashion Technology, Graphic Design, Web Design, Joinery, Woodcraft Technology, Restaurant Service en Cooking.

Projectorganisatie

In dit project is Letland leidend. Er is een stuurgroep ingericht waarin vertegenwoordigers van de projectpartners zitting hebben. Per land is een country manager verantwoordelijk voor de inbreng van het betreffende land en de aansturing van de nationale experts. Elk partnerland levert één expert per beroep. Elk partnerland vervult een voortrekkersrol voor één van de beroepen. Nederland is voortrekker voor Joinery/Woodcraft Technology.

Contracten

Medewerking voor de inzet van Nederlandse experts is verkregen van Summa College, Deltion College, ROC van Twente en HMC.

Op te leveren producten

1) Een gemeenschappelijk gedeelde beschrijving van de beroepsinhoud (Standaard Specificaties) van de verschillende beroepen
Experts hebben daarvoor een gemeenschappelijke strategie en werkwijze afgesproken, de verschillende standaard specificaties uit de deelnemende landen geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Dit heeft geleid tot een gemeenschappelijk gedeelde beschrijving voor de verschillende beroepen.

2) Een format voor het opstellen van wedstrijdopdrachten en een toolkit voor de ontwikkeling van wedstrijden
Voor de oplevering van dit product wordt gebruik gemaakt van het door Skills Netherlands ontwikkelde Competitie Registratie Systeem (CRS) dat speciaal voor internationaal gebruik (TOSCA) geschikt wordt gemaakt. Hiermee wordt bereikt dat de ontwikkeling van wedstrijden in de verschillende landen volgens eenzelfde structuur en werkwijze plaatsvindt.

3) Een wedstrijd database
Ook hier wordt gebruik gemaakt van het CRS en er worden voorbereidingen getroffen om een koppeling te maken met de WorldSkills Europe database.

4) een afsluitend publicitair seminar
In augustus 2017 werden tijdens een seminar in Letland de projectresultaten gepresenteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor de Nederlandse deelname, Fred van Koot via vankoot@worldskillsnetherlands.nl

toscafoto1

toscafoto2