TOSCA Erasmus +

Tosca Erasmus+

In het kader van het Life Long Learning programma ERASMUS+ neemt WorldSkills Netherlands deel in een project, genaamd TOSCA, onder de noemer Strategic Partnerships for vocational education and training. Het acronym TOSCA staat voor: ‘Transferability of Skills, Competition and Assessment Standards for better recognition of skills within EU’.

Doel van het project

Het project heeft tot doel een gemeenschappelijke methodiek te ontwikkelen voor het opzetten van kwalitatief hoogwaardige beroepenwedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Om dat te bereiken zullen eerst een aantal bestaande beroepsspecificaties, die in de deelnemende landen gelden, worden geanalyseerd en vergeleken. Van daaruit wordt onder toepassing van een gemeenschappelijke terminologie en werkwijze per geselecteerd beroep een eenduidige beschrijving van het beroep opgesteld die als basis dient voor de ‘Standard Specifications’ van het beroep in de Technical Outline (Technical Description) van de beroepenwedstrijd. Vervolgens zullen testmodellen, inclusief beoordelingssystematiek en beoordelingsschema, worden ontwikkeld voor wedstrijden. Deze zullen worden toegepast en getest in de nationale competities van de betrokken landen. Op basis van evaluatie zullen de modellen worden bijgesteld en toegepast voor gebruik in de EuroSkills competities. Producten zullen worden opgeslagen in een database en beschikbaar gesteld voor alle WSE-partners.

Projectorganisatie

In dit project is Letland leidend. Er is een stuurgroep ingericht waarin vertegenwoordigers van de projectpartners zitting hebben. Per land is een country manager verantwoordelijk voor de inbreng van het betreffende land en de aansturing van de nationale experts. Elk partnerland levert één expert per beroep. Elk partnerland vervult een voortrekkersrol voor één van de beroepen. Nederland is voortrekker voor Joinery/Woodcraft Technology. Medewerking voor de inzet van Nederlandse experts is verkregen van Summa College, Deltion College, ROC van Twente en HMC.