Jasper van Kol
Uitslagen EuroSkills:
Behaalde plaats: 5e
Medal of excellence: De kandidaat heeft een boven gemiddelde score behaald.
Deze kans krijg je maar één keer in je leven. Daar moet je voor gaan.

Wedstrijdomschrijving
Het mechatronica team bouwt geautomatiseerde processen na. Elektronica, pneumatiek en mechanische processen worden aan elkaar gekoppeld. Op grotere schaal worden deze processen toegepast in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Beroepomschrijving
“Mechatronica is het opbouwen en programmeren van fabrieksmachines. Door middel van pneumatiek, electronica en mechanische processen zijn ze te automatiseren. Deze techniek wordt veel toegepast bij verschillende processen.”

Wat maakt jouw vak mooi?
“Het automatiseren van machines zodat er geen menselijke handelingen meer nodig zijn in het proces.”