Meer over Skills Talents

Voordelen Skills Talents

Meedoen aan Skills Talents heeft veel voordelen. Deelnemers krijgen de kans te excelleren in hun vak. Maar ook ontwikkelen ze hun talenten, worden ze enthousiast over hun vak en inspireren ze andere jongeren om voor beroepsonderwijs te kiezen.

De vakwedstrijden zorgen verder voor vaktrots, bij de (begeleidende) docenten én de jongeren. Daarnaast passen ze goed in het lesprogramma.

 

Beoordeling en CRS

De beoordeling van de wedstrijdresultaten vindt plaats op basis van vooraf bepaalde normen, zoals: 

  • Maatvoering
  • Meetbare eisen
  • Beroepsstandaarden

Deze normen zijn vastgelegd in zogenaamde beoordelingsaspecten. Aan ieder beoordelingsaspect is een maximaal te behalen score toegekend. De beoordeling vindt plaats in het Competitie Registratie Systeem (CRS). 

Vakwedstrijden kunnen dienen als

  • Een platform om de kwaliteiten van vmbo-leerlingen te toetsen en uit te dragen en excellent vakmanschap te laten zien
  • Effectief middel in LOB en de opleidingskeuze van leerlingen
  • Bindend instrument vo-mbo door de inhoudelijke samenhang van de competities Skills Talents en Skills Heroes, met potentie om daar het hbo bij te betrekken
  • Hulpmiddel in (deel)examinering en in de professionalisering van docenten

Wedstrijdopdrachten

De wedstrijdopdrachten van Skills Talents sluiten aan op de eindtermen van het vmbo en kunnen daarom worden ingezet als lesmateriaal. Ook kunnen ze (tussentijdse) toetsen vervangen.

Wedstrijdopdrachten onderscheiden zich van examens door de gewogen beoordeling, waarbij excellentie én voor het beroep essentiële onderwerpen een hogere waardering opleveren.

In samenwerking met Stichting Platforms Vmbo (SPV) is een handleiding geschreven hoe je de wedstrijden van Skills Talents in jouw Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) kunt integreren.

 

Partners Skills Talents

Wedstrijden

Welke vakwedstrijden worden er aangeboden?