Een terugblik op Skills Talents 2019-2020

De enquête is ingevuld door 265 deelnemers en 75 docenten.

Lees verder

deelnemende scholen

nieuwe scholen

Wat deelnemers vinden van Skills Talents:

 • 97% van de deelnemers vond het een uitdaging om mee te doen aan Skills Talents 97% 97%
 • 44% denkt positiever over zijn vak als voor deelname aan Skills Talents 44% 44%
 • 76% vindt dat Skills Talents goed aansluit bij de lessen op school 76% 76%
 • 73% heeft meer zelfvertrouwen gekregen na deelname aan Skills Talents 73% 73%
 • 73% heeft tijdens Skills Talents ontdekt waar hij goed in is 73% 73%
 • 67% heeft ontdekt waar hij/zij nog aan moet werken voor het examen 67% 67%
 • 60% wil een vervolgopleiding doen in de richting waarin ze meededen met Skills Talents 60% 60%

Gemiddeld cijfer dat leerlingen Skills Talents geven

“Het heeft mij goed geholpen om onder tijdsdruk te kunnen werken en het heeft me voorbereid op mijn examens. Ik heb een streepje voor op alle geïnteresseerden van een opleiding. Dus ik word sneller toegelaten.”

Wat docenten vinden van Skills Talents:

 • 95% zou een collega aanraden mee te doen aan Skills Talents 95% 95%
 • 80% gaat zeker meedoen volgend jaar 80% 80%

Redenen om mee te doen aan Skills Talents:

 • Om leerlingen vaktrots bij te brengen: 75% 75% 75%
 • Om leerlingen die goed in een vak zijn de kans geven te excelleren: 65% 65% 65%
 • Leerlingen enthousiast maken voor hun vak: 63% 63% 63%
 • Leerlingen leren samenwerken: 43% 43% 43%
 • Extra oefening voor het examen: 35% 35% 35%

Gemiddeld cijfer dat docenten Skills Talents geven

Met Skills Talents kunnen leerlingen kennis maken met het grote belang van hun vak en welke bijdrage ze kunnen leveren aan de maatschappij. Ze voelen zich gezien.

Wat doet Skills Talents met leerlingen volgens de docenten?

Ruim 92% van de docenten vindt dat leerlingen na deelname meer zelfvertrouwen hebben gekregen.

Verder verbetert deelname met name de samenwerkings-skills (67%) en groeit vaktrots (57%). Een derde van de docenten geeft aan dat leerlingen een positiever beeld krijgen van hun vakrichting (37%) en enthousiaster worden over hun vakrichting (33%).

“Deelname is een goede oefening voor het examen. Leerlingen leren goed samenwerken en worden op deze manier mooi uitgedaagd.”

Skills Talents toegevoegde waarde voor het onderwijs

Alle docenten zijn het erover eens dat deelname aan Skills Talents geheel (64%) of gedeeltelijk (36%) een toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs.

De leerlingen oefenen d.m.v. een professionele opdracht in competitieverband. Dat zorgt ervoor dat ze het beste in zichzelf naar boven halen. Door de uitdaging verleggen ze hun grenzen en dat levert weer mooie leermomenten op.

Meeste docenten vinden het een toegevoegde waarde, omdat:

 • Het zelfvertrouwen vergroot
 • Extra examentraining is
 • Mooie uitdaging, unieke ervaring
 • Beter imago voor het vmbo
 • Geeft leerlingen die op basisschool minder goed konden meedoen nu een podium om te excelleren
 • Wedstrijdelement geeft unieke motivatie
 • Vakoverstijgend
 • Samenwerken in de breedste zin (provinciaal, vakoverstijgend en werken in team)
 • Boost aan je vak