Meer over Skills Heroes

Effect Skills Heroes vakwedstrijden

 

Het meedoen aan Skills Heroes-vakwedstrijden heeft veel voordelen. Deelnemers krijgen de kans te excelleren in hun vak. Daarnaast ontwikkelen ze hun talenten, worden ze enthousiast over hun vak en inspireren ze andere jongeren voor hun keuze voor beroepsonderwijs. Vakwedstrijden zorgen ten slotte voor vaktrots, bij (begeleidende) docenten en jongeren, ze passen goed in het lesprogramma en bieden deelnemers een leerzame uitdaging.

Vakwedstrijden kunnen dienen als:

  • Een platform om de kwaliteiten van mbo-studenten te toetsen en uit te dragen en excellent vakmanschap te laten zien
  • Effectief middel in LOB en de opleidingskeuze van leerlingen
  • Bindend instrument in het vo-mbo, door de inhoudelijke samenhang van de competities Skills Talents en Skills Heroes, met potentie om daar het hbo bij te betrekken
  • Hulpmiddel in (deel)examinering en in de professionalisering van docenten in vo en mbo

Lees hier meer over in onze brochure “Aanstekelijk onderwijs”.

Wedstrijdopdrachten

​Skills Heroes-wedstrijdopdrachten zijn een vertaling van de kwalificatiedossiers naar de hedendaagse beroepspraktijk. Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en innovatie. De opdrachten worden ontwikkeld door een team van ontwikkelaars dat bestaat uit een vertegenwoordiger uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven. Wedstrijdopdrachten onderscheiden zich van examens door de gewogen beoordeling. Daarbij leveren excellentie én voor het beroep essentiële onderwerpen een hogere waardering op.

Beoordeling en CRS

De beoordeling van de wedstrijdresultaten vindt plaats op basis van vooraf bepaalde normen, zoals:

  • Maatvoering
  • Meetbare eisen 
  • Beroepsstandaarden

Deze normen zijn vastgelegd in zogenaamde beoordelingsaspecten. Aan ieder beoordelingsaspect is een maximaal te behalen score toegekend. Daarbij krijgen aspecten die voor het beroep van groot belang zijn een in verhouding hogere maximumscore. De beoordeling vindt plaats in het Competitie Registratie Systeem (CRS).

Wedstrijdreglement

WorldSkills Netherlands heeft voor Skills Heroes algemene voorwaarden bepaald en een wedstrijdreglement opgesteld. Dit om de wedstrijden zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen. In het wedstrijdreglement vind je alle regels, voorwaarden en verantwoordelijkheden. Het wedstrijdreglement is te downloaden via het CRS.

Betrokken scholen

Wedstrijden

Welke vakwedstrijden worden er aangeboden?