FAQ

Meest gestelde vragen

Hoe ziet de opzet van de wedstrijden voor Skills Heroes er komend jaar uit?

De wedstrijdcyclus voor Skills Heroes bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit:

 • een selectiemoment op de eigen onderwijsinstelling: Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een voorronde wedstrijd uit de database.
 • een nationale finale.

Er worden komend schooljaar géén kwalificatiewedstrijden georganiseerd. Elke ingeschreven school/student neemt deel aan de finalewedstrijd waar zij zich voor heeft ingeschreven.

Indien er geen finale locatie gevonden kan worden waar het aantal ingeschreven scholen kan worden gehost kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Er wordt dan bekeken hoe er alsnog een (digitale) voor selectie gemaakt kan worden.

Vanaf heden tot en met medio september wordt bepaald waar en met welke organisaties de finales georganiseerd kunnen gaan worden.

Hoe wordt bepaald waar welke finales gaan plaatsvinden?

WorldSkills Netherlands neemt contact op met onderwijsinstellingen, partners en/of bedrijven met wie reeds een inventarisatie is gedaan of welke in het verleden vakwedstrijden hebben georganiseerd. Aan de hand van de randvoorwaarden en ondersteuningsmogelijkheden, beschikbare locatie(s) en capaciteit wordt vervolgens nagegaan wat de beste locaties voor de finales zijn. WorldSkills Netherlands organiseert de nationale finales in samenwerking met de betreffende locaties, maar zal leidend zijn in het waarborgen van de kwaliteit van de organisatie.

Is er een prijsuitreiking na afloop van een nationale finale?

Te allen tijde zal een ranking bekendgemaakt worden na afloop van de finale. In verband met de ontwikkelingen het komende half jaar is nog niet bekend hoe de eindstand bekend zal worden gemaakt en of er een gezamenlijke prijsuitreiking zal plaatsvinden. Dit is afhankelijk van eventuele versoepelingen van de maatregelen van de overheid.

Hoe lang duurt een finale in het komend schooljaar?

De wedstrijdopdracht van de finale duurt komend jaar vijf uur. De finale neemt hierdoor een dag in beslag. Aan de finale zullen meer deelnemers meedoen dan op een dag op een wedstrijdlocatie kunnen strijden. Om die reden zal de totale duur van de meeste finales meer dan een dag beslaan. Op welke dag een school aan de beurt is zal door loting worden bepaald en te zijner tijd bekend worden gemaakt. Indien een organisatie een finale wedstrijd gaat organiseren, dient rekening te worden gehouden dat de locatie meerdere dagen beschikbaar is.

Wat zal het niveau van de finales zijn?

De wedstrijdopdrachten worden gebaseerd op de kwalificatiedossiers van de betreffende opleiding. De ontwikkelaars van de opdrachten zullen daarin, nog meer dan andere jaren, een selectie moeten maken uit de te toetsen onderdelen om excellentie aan te kunnen tonen. Het uitgangspunt blijft echter hetzelfde.

Wat wordt er verwacht van een onderwijsinstelling of bedrijf als zij een finale wil organiseren?

Een organisatie die een finale wil organiseren stelt haar locatie beschikbaar en stelt een team samen die de finale gaat organiseren. WorldSkills Netherlands begeleidt en ondersteunt de betreffende locatie op het gebied van de organisatie van de wedstrijden, wedstrijdopdrachtontwikkeling, inkoop, training en beoordelingssystematiek. Daarnaast stelt WorldSkills Netherlands een financiële bijdrage beschikbaar. Met de organisator van een finale wordt de inhoudelijke, organisatorische, communicatieve en financiële ondersteuning per wedstrijd afgestemd.

Wat is de tijdslijn voor Skills Heroes 2020/2021? (onder voorbehoud)
De tijdslijn ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • September Finale locaties en data bekend
 • 1 oktober Bevestiging deelname aan wedstrijd door onderwijsinstelling
 • 1 oktober Aanmelden begeleider wedstrijddeelnemer in CRS
 • 1 december Deadline namen deelnemers finale aangemeld in CRS
 • Maart 2021 Nationale finales Skills Heroes en Skills Talents
Waarom moet in oktober aangegeven worden of er daadwerkelijk wordt deelgenomen?

In verband met de 1,5 meter richtlijn is het van groot belang voor de locatie van de finales om te werken met daadwerkelijke aantallen. Dit in verband met de wedstrijdplanning en de aanschaf van het materiaal/sponsoring. Scholen kunnen nog wel hun voorrondewedstrijden houden in oktober/november.

Wanneer moeten we de namen van de finalisten doorgeven?

Uiterlijk 1 december moeten de namen van de finalisten in het CRS staan. Dit in verband met het tijdig verzenden van de wedstrijdinformatie. De Skills Coördinator blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens in CRS.

Wanneer wordt bekend hoe de opdrachtontwikkeling tot stand komt?

We streven er naar om voor de zomervakantie duidelijk te hebben wie de hoofdontwikkelaar van een wedstrijd wordt. Daarnaast wordt er dit jaar gestart met online ronde-tafel-gesprekken. Deze gesprekken gaan over de inhoud van de wedstrijd en innovaties binnen het beroep waar alle scholen/docenten bij betrokken kunnen zijn. Hiermee worden de kaders van de wedstrijdopdracht gezamenlijk bepaald.

Op basis waarvan is het wedstrijdaanbod bepaald?

WorldSkills Netherlands werkt met een basis van ongeveer vijftig wedstrijden per jaar. Dit is een solide aantal gebleken dat kan worden gegarandeerd. Het wedstrijdaanbod voor een schooljaar wordt bepaald op basis van een aantal criteria. De belangrijkste criteria zijn:

 • Aantal inschrijvingen: minimaal 10 of 70% van de aanbieders van deze opleiding
 • Draagvlak uit het onderwijsveld voor opdrachtontwikkeling
 • Draagvlak uit het onderwijsveld voor de organisatie van een kwalificatiewedstrijd
 • Draagvlak uit het onderwijsveld voor de organisatie van een nationale finale

(Financiële) betrokkenheid uit de sector van branche/sponsoren bij een wedstrijd

Is er komend jaar ruimte voor host-wedstrijden?

WorldSkills Netherlands is op dit moment terughoudend in het creëren van de mogelijkheid voor host-wedstrijden. De reden hiervan is dat het nog onduidelijk is welke organisatiedruk de nieuwe opzet voor zowel WorldSkills Netherlands als de onderwijsinstellingen met zich mee brengt.

Hoe wordt er omgegaan met beroepen waar een grotere uitdaging is om de wedstrijd in één dag te laten plaatsvinden?

We begrijpen dat voor verschillende beroepen er uitdagingen zijn om de wedstrijd voor een deelnemer in één dag plaats te laten vinden. Samen met de opdrachtontwikkelaar(s) aan de hand van de input van de ronde-tafel-gesprekken zal gezocht worden naar passende oplossingen die recht doen aan het niveau en de kwaliteit van een nationale finale.

Is er tijdens de nationale finales een LOB programma?

WorldSkills Netherlands biedt dit jaar geen LOB programma aan op de finale locaties. De betreffende locaties kunnen er afzonderlijk voor kiezen een programma aan te bieden afhankelijk van de RIVM richtlijnen. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Hoe kan ik meedoen met Skills Heroes?

Bekijk in het overzicht van deelnemende scholen of jouw mbo-school meedoet met Skills Heroes vakwedstrijden. Staat je school niet in het overzicht? Dan is er (nog) geen overeenkomst tussen jouw school en WorldSkills Netherlands. In overleg met jouw opleidingsmanager en/of directeur, kun je hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur van jouw school. Heb je hier hulp bij nodig, neem dan contact met ons op via info@skillsheroes.nl.

Staat jouw school in het overzicht? Informeer je Skills coördinator op school dat je met Skills Heroes vakwedstrijden mee wilt doen. Jouw Skills coördinator schrijft je school/opleiding vervolgens in via het CRS systeem van WorldSkills Netherlands.

Let op: De inschrijving voor Skills Heroes 2020-2021 is gesloten.

Aan welke eisen moet een student voldoen om deel te nemen aan Skills Heroes?

Om deel te nemen aan Skills Heroes moet de student ingeschreven staan bij een bij WorldSkills Netherlands aangesloten mbo-instelling. Werkt de student bij een (leer)bedrijf, dan heeft de mbo-instelling een samenwerkingsverband (praktijkovereenkomst) afgesloten met het betreffende (leer)bedrijf.

Wat gebeurt er tijdens de nationale finale?

Maandenlang doen duizenden leerlingen en studenten mee aan voorrondes en kwalificatiewedstrijden, om uiteindelijk een van de honderden finalisten te zijn die tijdens de finale de strijd aangaan om de titel van beste vakman/vakvrouw in zijn of haar vakgebied.

In verband met de huidige pandemie vindt er in maart 2021 geen landelijk evenement plaats. (Skills The Finals) De Skills Heroes finalewedstrijden worden decentraal op verschillende mbo-instellingen in Nederland plaats.

Bekijk het wedstrijdaanbod voor de editie 2020-2021 hier.

Waar heb je een vraag over?

Deelname voorronde

Skills The Finals

Deelname kwalificatie

Internationaal vervolg

Werken bij

Deelname Finale

Deelname Skills Heroes

Staat jouw vraag er niet tussen?

Stuur ons een e-mail:
info@skills-heroes.nl

Locatie