Visie en missie

Visie WorldSkills Netherlands

WorldSkills Netherlands richt zich binnen haar visie op drie pijlers:

Talentontwikkeling
Beroepenoriëntatie
Promotie

Missie WorldSkills Netherlands

WorldSkills Netherlands wil het volgende naar buiten uitdragen:

  • Het onderkennen van het belang van vakmanschap, binnen en buiten Nederland is ons belangrijkste speerpunt.
  • Vakwedstrijden vormen een middel om jongeren enthousiast te maken voor beroepen waarbij met hoofd en handen samengewerkt wordt. Wij willen iedereen laten zien dat vakwedstrijden zowel leuk zijn als leerzaam. Ze zijn tevens een goede voorbereiding op de eindexamens en kunnen een essentieel onderdeel van het lesprogramma zijn.
  • Hetverhogen van vaktrots. Het is van groot belang dat vakmensen trots kunnen zijn op hun opgebouwde kennis, vaardigheden en het werk dat zij ermee verrichten. Vaak krijgen zij daardoor een ambassadeursrol en hebben ze een voorbeeldfunctie voor andere jonge vakprofessionals.

Geschiedenis

Het ontstaan van WorldSkills Netherlands