Jurylid bij Skills Heroes

Ben jij het jurylid dat wij zoeken?

WorldSkills Netherlands (WSNL) zet zich in ter promotie van het beroepsonderwijs en vakmanschap bij jongeren. We helpen jongeren hun skills te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen we onder andere door het organiseren van vakwedstrijden voor vmbo’ers (Skills Talents) en mbo’ers (Skills Heroes). Skills Heroes wordt georganiseerd door WSNL in opdracht van (o.a.) 53 MBO-instellingen en het ministerie van OCW.

WSNL ontwikkelt, onder de naam Skills Heroes, in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven ruim 50 vakwedstrijden voor het MBO. Er zijn wedstrijden voor verschillende niveaus en leerjaren. Studenten krijgen de kans om hun talenten te laten zien in diverse vakrichtingen. De Skills Heroes vakwedstrijden worden georganiseerd om excellentie in vakmanschap te bevorderen.

Skills Heroes start met voorrondes op de eigen school waarvoor WSNL de wedstrijdopdrachten ontwikkelt. De winnaar(s) van de voorrondes mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden, waarbij zij strijden tegen studenten van andere mbo-instellingen. Deze wedstrijden vinden plaats op diverse mbo-instellingen in het land. De winnaars van de kwalificatiewedstrijd gaan door naar de nationale finale, waar bepaald wordt wie zich nationaal kampioen mag noemen in zijn/haar vakgebied.

Tijdens Skills The Finals
Van 4 t/m 6 maart 2020

Doel en rol van een jurylid

Juryleden zijn een essentieel onderdeel van een vakwedstrijd. De juryleden zijn samen verantwoordelijk voor het beoordelen van de deelnemers die mee doen aan de vakwedstrijden van Skills Heroes. Het aantal juryleden is bij voorkeur drie en heeft een minimum van twee. De jury bestaat uit een juryvoorzitter- en juryleden (mix onderwijs/bedrijfsleven). De jury is onafhankelijk en beoordeelt nooit zijn/haar eigen studenten.

Profiel, taken en verantwoordelijkheden

• aantoonbare en actuele vakinhoudelijke kennis van het betreffende beroep;
• tenminste 5 jaar werkervaring in het betreffende beroep;
• bij voorkeur ervaring met assessment of jurering of daarvoor een training gevolgd;
• bij voorkeur kennis van regelgeving m.b.t. nationale en/of internationale vakwedstrijden;
• voldoende digitale vaardigheden om het CRS te gebruiken;
• in staat om vanuit objectieve en subjectieve criteria te beoordelen;
• een professionele houding richting de organisatie, de wedstrijddeelnemers, de media en het publiek;
• bestand tegen hoge werkdruk;
• kan goed samenwerken;
• kan helder communiceren en argumenteren;
• integer en eerlijk;
• kennis van de wedstrijdregels, wedstrijdopdrachten en andere officiële wedstrijddocumentatie en houdt zich hieraan;
• bereid om een strikte geheimhoudingsplicht na te leven m.b.t. de inhoud en uitslag
ten overstaan van een ieder buiten WSNL.

Proces

De wedstrijden zullen beoordeeld worden in de CRS wedstrijdtool. CRS staat voor Competition Registration System. In deze online tool worden alle Skills Heroes opdrachten ontwikkeld en beoordeeld. Jullie ontvangen een aparte uitnodiging om in te loggen in het CRS.
De opdracht zal maximaal 6 weken voorafgaand aan de wedstijd gedeeld worden met de deelnemers en juryleden. Zodra je toegang hebt tot CRS kan jij ook de wedstrijd inzien 6 weken van te voren.
Drie dagen van te voren kan je via het CRS inzage krijgen in de beoordeling. Het is zaak om de beoordelingsformulieren alvast goed door te nemen, samen met de jurybriefing die beschikbaar is in het downloadcentrum van CRS. Dit is belangrijk zodat je je alvast kan voorbereiden en eventueel aantekeningen kan maken indien de beoordeling niet voldoende helder is. Dit zal je helpen in de voorbereiding en tijdens het jureren. In de ochtend of de avond voorafgaande van de 1e wedstrijddag wordt een jurybriefing gehouden. Hierna is er tijd voor een wedstrijd specifieke en inhoudelijke jurybespreking waar eventuele onduidelijkheden dan besproken zullen worden. Hier behandelen wij de volgende onderwerpen:
• Het beoordelingsschema wordt nogmaals doorgenomen
• Een éénduidig beeld creëren van beoordelingsnormen en werkwijzen
• Het afspreken van een tijdpad voor de jurering
• Bepalen hoe de beoordelingsformulieren worden geprint: per aspect of per deelnemer
• Bepalen welke werkplek aan de wedstrijdkandidaten is toegewezen

Vergoeding

De vergoeding bij een finale bedraagt maximaal € 425,- excl. BTW naar rato van het aantal wedstrijddagen plus de briefing dat een jurylid aanwezig is.
Op dinsdag 3 maart ben je als jurylid aanwezig voor een briefing/sessie voorafgaand aan de finale (vergoeding is € 50,-) en tijdens Skills The Finals van woensdag 4 t/m 6 maart (maximaal 3 dagen/ vergoeding € 125,- per dag). WSNL vergoedt geen overige onkosten (bijv. reiskosten, parkeerkosten en extra dinerkosten). Deze zijn inbegrepen in de eerdergenoemde vergoeding. Gedurende de finale voorziet WSNL een jurylid (maximaal van 3 t/m 6 maart 2020) van accommodatie inclusief ontbijt, lunch en diner (indien nodig geacht door WSNL).

Skills The Finals

Van 4 t/m 6 maart 2020 staat Leeuwarden in het teken van Skills The Finals met meer dan 50 verschillende beroepen. De meeste wedstrijden zullen plaatsvinden in het World Trade Center Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden

Contactgegevens

Heb je interesse in de rol van jurylid? Neem dan, voor meer informatie, contact op met:

Linda van der Eijk: vandereijk@worldskillsnetherlands.nl , 088-0808869.

Bekijk in beeld wat we zoal doen:

 

Skills The Finals

Meer over het beroepenevenement Skills The Finals