FAQ

Veel gestelde vragen

Hoe kunnen we je helpen?

Hoe kan ik mij aanmelden voor het wedstrijdseizoen 2021-2022?

Let op: de datum voor inschrijving van het wedstrijdseizoen 2021-2022 is gesloten. In januari 2022 kun je je inschrijven voor het wedstrijdseizoen 2022-2023. Houd de website in de gaten voor verdere informatie hierover.

Wordt er tijdens de nationale finales busvervoer en overnachting georganiseerd?

Sinds dit jaar werken we met schoolteams i.p.v. provinciepteams. De scholen zorgen voor eigen vervoer en overnachting.

Waar vinden de nationale finales plaats?

De finalewedstrijden van Skills Talents 2021-2022 vinden plaats op 31 maart 2022 in de Jaarbeurs Utrecht. Naast de nationale finales van Skills Talents vinden tijdens Skills The Finals ook de finales van Skills Heroes plaats. Ook is er een unieke LOB-Experience speciaal voor leerlingen en studenten die zich willen oriënteren op hun loopbaantraject.

Wat is de tijdslijn voor Skills Talents 2021-2022?

De tijdslijn ziet er als volgt uit:

Let op: De deadlines zijn belangrijk.
Na 1 oktober zullen aanmeldingen, maar ook afmeldingen niet meer worden geaccepteerd.

Wat is het niveau van de wedstrijden van Skills Talents?

De wedstrijdopdrachten worden gebaseerd op de profielen van het vmbo en voldoen aan het eindexamenniveau.

Welke wedstrijden worden het komend jaar georganiseerd?

In het komend jaar zijn geen wijzigingen in het aanbod van vakwedstrijden van Skills Talents. Hier vindt u een overzicht.

Skills Talents zijn teamwedstrijden. Blijft dit zo?
  • De provincieteams zijn komen te vervangen door vakteam, bestaande uit twee deelnemers. Vanaf dit jaar ligt de focus op de deelnemende scholen en niet meer op de provincies. Ook zal er vanaf 2022 geen provincieteam winnaar zijn.
  • De focus gaat liggen op vakmanschap en de individuele vmbo-scholen.
  • Door wijzigingen in het format van Skills Talents wordt er geen busvervoer vanuit de provincies georganiseerd.
Hoe ziet de opzet van de wedstrijden voor Skills Talents eruit in schooljaar 2021-2022?

De wedstrijdcyclus voor Skills Talents bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit:
– een voorronde wedstrijd op de eigen school
– kwalificatiewedstrijd
– een nationale finale

Alle informatie over de wedstrijdcyyclus is terug te vinden op de website. De nationale finale vindt plaats op 31 maart 2022.

Ik ben leerling of student, kan ik ook deelnemen aan Skills Talents of Skills Heroes?

Dat kan, leuk! Je kunt meedoen aan Skills Talents als je in het 3e of 4e jaar zit van het vmbo. Aan Skills Heroes kun je meedoen als je een mbo-opleiding doet. Vraag aan je docent of jouw school meedoet aan Skills Talents of Skills Heroes en of jij ook kunt deelnemen.

Hoe kom je in aanmerking voor het hosten van een nationale finale van Skills Talents?

Indien een (v)mbo school, bedrijf of andere organisatie interesse heeft in het beschikbaar stellen van de locatie voor het organiseren van een nationale finale kan dit kenbaar gemaakt worden via info@skillstalents.nl.

Is er komend jaar ruimte voor host-wedstrijden?

WorldSkills Netherlands is op dit moment terughoudend in het creëren van de mogelijkheid voor host-wedstrijden. De reden hiervan is dat het nog onduidelijk is welke organisatiedruk de nieuwe opzet voor zowel WorldSkills Netherlands als de onderwijsinstellingen met zich mee brengt.

Op basis waarvan is het wedstrijdaanbod bepaald?

WorldSkills Netherlands werkt met een basis van ongeveer vijftig wedstrijden per jaar. Dit is een solide aantal gebleken dat kan worden gegarandeerd. Het wedstrijdaanbod voor een schooljaar wordt bepaald op basis van een aantal criteria. De belangrijkste criteria zijn:

Aantal inschrijvingen: minimaal 10 of 70% van de aanbieders van deze opleiding
Draagvlak uit het onderwijsveld voor opdrachtontwikkeling
Draagvlak uit het onderwijsveld voor de organisatie van een kwalificatiewedstrijd
Draagvlak uit het onderwijsveld voor de organisatie van een nationale finale
(Financiële) betrokkenheid uit de sector van branche/sponsoren bij een wedstrijd

Waarom moet in oktober aangegeven worden of er daadwerkelijk wordt deelgenomen?

In verband met de 1,5 meter richtlijn is het van groot belang voor de locatie van de finales om te werken met daadwerkelijke aantallen. Dit in verband met de wedstrijdplanning en de aanschaf van het materiaal/sponsoring. Scholen kunnen nog wel hun voorrondewedstrijden houden in oktober/november.