We streven er naar om voor de zomervakantie duidelijk te hebben wie de hoofdontwikkelaar van een wedstrijd wordt. Daarnaast wordt er ook weer gestart met (online) ronde-tafel-gesprekken. Deze gesprekken gaan over de inhoud van de wedstrijd en innovaties binnen het beroep waar alle scholen/docenten bij betrokken kunnen zijn. Hiermee worden de kaders van de wedstrijdopdracht gezamenlijk bepaald.