We begrijpen dat voor verschillende beroepen er uitdagingen zijn om de wedstrijd voor een deelnemer in één dag plaats te laten vinden. Samen met de opdrachtontwikkelaar(s) aan de hand van de input van de ronde-tafel-gesprekken zal gezocht worden naar passende oplossingen die recht doen aan het niveau en de kwaliteit van een nationale finale.