FAQ

Veel gestelde vragen

Hoe kunnen we je helpen?

Hoe kan ik mij aanmelden voor het wedstrijdseizoen 2021-2022?

Let op: de datum voor inschrijving van het wedstrijdseizoen 2021-2022 is gesloten. In januari 2022 kun je je inschrijven voor het wedstrijdseizoen 2022-2023. Houd de website in de gaten voor verdere informatie hierover.

Ik ben leerling of student, kan ik ook deelnemen aan Skills Talents of Skills Heroes?

Dat kan, leuk! Je kunt meedoen aan Skills Talents als je in het 3e of 4e jaar zit van het vmbo. Aan Skills Heroes kun je meedoen als je een mbo-opleiding doet. Vraag aan je docent of jouw school meedoet aan Skills Talents of Skills Heroes en of jij ook kunt deelnemen.

Aan welke eisen moet een student voldoen om deel te nemen aan Skills Heroes?

Om deel te nemen aan Skills Heroes moet de student ingeschreven staan bij een bij WorldSkills Netherlands aangesloten mbo-instelling. Werkt de student bij een (leer)bedrijf, dan heeft de mbo-instelling een samenwerkingsverband (praktijkovereenkomst) afgesloten met het betreffende (leer)bedrijf.

Hoe kan ik meedoen met Skills Heroes?

Bekijk in het overzicht van deelnemende scholen of jouw mbo-school meedoet met Skills Heroes vakwedstrijden. Staat je school niet in het overzicht? Dan is er (nog) geen overeenkomst tussen jouw school en WorldSkills Netherlands. In overleg met jouw opleidingsmanager en/of directeur, kun je hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur van jouw school. Heb je hier hulp bij nodig, neem dan contact met ons op via info@skillsheroes.nl.

Staat jouw school in het overzicht? Informeer je Skills coördinator op school dat je met Skills Heroes vakwedstrijden mee wilt doen. Jouw Skills coördinator schrijft je school/opleiding vervolgens in via het CRS systeem van WorldSkills Netherlands.

Let op: De inschrijving voor Skills Heroes 2021-2022 is gesloten.

Hoe wordt er omgegaan met beroepen waar een grotere uitdaging is om de wedstrijd in één dag te laten plaatsvinden?

We begrijpen dat voor verschillende beroepen er uitdagingen zijn om de wedstrijd voor een deelnemer in één dag plaats te laten vinden. Samen met de opdrachtontwikkelaar(s) aan de hand van de input van de ronde-tafel-gesprekken zal gezocht worden naar passende oplossingen die recht doen aan het niveau en de kwaliteit van een nationale finale.

Is er komend jaar ruimte voor host-wedstrijden?

WorldSkills Netherlands is op dit moment terughoudend in het creëren van de mogelijkheid voor host-wedstrijden. De reden hiervan is dat het nog onduidelijk is welke organisatiedruk de nieuwe opzet voor zowel WorldSkills Netherlands als de onderwijsinstellingen met zich mee brengt.

Op basis waarvan is het wedstrijdaanbod bepaald?

WorldSkills Netherlands werkt met een basis van ongeveer vijftig wedstrijden per jaar. Dit is een solide aantal gebleken dat kan worden gegarandeerd. Het wedstrijdaanbod voor een schooljaar wordt bepaald op basis van een aantal criteria. De belangrijkste criteria zijn:

Aantal inschrijvingen: minimaal 10 of 70% van de aanbieders van deze opleiding
Draagvlak uit het onderwijsveld voor opdrachtontwikkeling
Draagvlak uit het onderwijsveld voor de organisatie van een kwalificatiewedstrijd
Draagvlak uit het onderwijsveld voor de organisatie van een nationale finale
(Financiële) betrokkenheid uit de sector van branche/sponsoren bij een wedstrijd

Wanneer wordt bekend hoe de opdrachtontwikkeling tot stand komt?

We streven er naar om voor de zomervakantie duidelijk te hebben wie de hoofdontwikkelaar van een wedstrijd wordt. Daarnaast wordt er dit jaar gestart met online ronde-tafel-gesprekken. Deze gesprekken gaan over de inhoud van de wedstrijd en innovaties binnen het beroep waar alle scholen/docenten bij betrokken kunnen zijn. Hiermee worden de kaders van de wedstrijdopdracht gezamenlijk bepaald.

Wanneer moeten we de namen van de finalisten doorgeven?

Uiterlijk 1 december moeten de namen van de finalisten in het CRS staan. Dit in verband met het tijdig verzenden van de wedstrijdinformatie. De Skills Coördinator blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens in CRS.

Waarom moet in oktober aangegeven worden of er daadwerkelijk wordt deelgenomen?

In verband met de 1,5 meter richtlijn is het van groot belang voor de locatie van de finales om te werken met daadwerkelijke aantallen. Dit in verband met de wedstrijdplanning en de aanschaf van het materiaal/sponsoring. Scholen kunnen nog wel hun voorrondewedstrijden houden in oktober/november.

Hoe ziet de opzet van de wedstrijden voor Skills Heroes er komend jaar uit?

De wedstrijdcyclus voor Skills Heroes bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit:

Voorronde:
Een selectiemoment op de eigen onderwijsinstelling: Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een voorronde wedstrijd uit de database.

Kwalificatiewedstrijd:
Bij wedstrijden waarbij meer dan 8 scholen aan deelnemen wordt een kwalificatiewedstrijd georganiseerd.

Finale:
Na de kwalificatiewedstrijden volgt de nationale finale. Dit jaar vinden de finalewedstrijden plaats tijdens Skills The Finals van 31 maart t/m 1 april 2022.