De tijdslijn ziet er als volgt uit:

Let op: De deadlines zijn belangrijk.
Na 1 oktober zullen aanmeldingen, maar ook afmeldingen niet meer worden geaccepteerd.