• De provincieteams zijn komen te vervangen door vakteam, bestaande uit twee deelnemers. Vanaf dit jaar ligt de focus op de deelnemende scholen en niet meer op de provincies. Ook zal er vanaf 2022 geen provincieteam winnaar zijn.
  • De focus gaat liggen op vakmanschap en de individuele vmbo-scholen.
  • Door wijzigingen in het format van Skills Talents wordt er geen busvervoer vanuit de provincies georganiseerd.