De tijdslijn ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: