FAQ

Zijn er in 2022-2023 vakwedstrijden?

Het jaarlijkse NK voor beroepen Skills The Finals vindt plaats op 23 en 24 maart 2023 in de RAI Amsterdam. Tijdens dit tweedaagse finale-evenement strijden honderden vmbo-leerlingen en mbo-studenten om de prestigieuze titel Nederlands Kampioen in hun vakgebied. Het evenement is de afsluiting van een jaarlijks vo- en mbo-programma, waarbij het beroepsonderwijs wordt gepromoot en leerlingen en studenten hun talenten kunnen etaleren.

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen we je helpen?

Wat is de tijdslijn voor Skills Heroes 2022-2023?

De tijdslijn van Skills Heroes 2023 ziet er als volgt uit:

 

 

 

Tegemoetkoming overnachting

Scholen boeken zelf een accommodatie in de omgeving van de wedstrijdlocatie. Voor de tegemoetkoming vanuit WSNL voor de overnachting kan direct of vlak voor Skills The Finals een factuur gestuurd worden naar Skills Masters B.V. Voor alle deelnemers en 1 teamleider wordt een vergoeding beschikbaar gesteld ad. 45 euro per persoon per nacht. De uitkering wordt uiterlijk tot 14 dagen na het evenement uitgekeerd. Daarna is dit niet meer mogelijk i.v.m. de subsidie die dan afloopt. De facturen kunnen digitaal ingestuurd worden via: finance@worldskillsnetherlands.nl
Factuur T.A.V.:
Skills Masters BV
Limaweg 25
2743 CB Waddinxveen
Ovv STF/6617 overnachting

Reservekandidaten/runner up?

Helaas kan het voorkomen dat een finale-kandidaat vroegtijdig uitvalt en niet mee kan doen aan de nationale finale.

  • Bij een NK zonder kwalificatie – reserve kandidaat van de afmeldende school wordt gevraagd
  • Bij een NK met kwalificatie – nummer 9 wordt ingezet
  • Bij een NK met kwalificatie – nummer 10 wordt ingezet als nummer 9 zich alsnog terugtrekt

Als er een kandidaat uitvalt dan bellen wij eerst de Skills coördinator om te overleggen over het inzetten van hun reserve en/of runner up, de nummers 9 of 10. Wij houden een richtlijn aan van 5 tot 7 dagen voor aanvang van de finale waarin we nog gebruik kunnen maken van de reserve kandidaat.

Wat is accreditatie?

Alle betrokkenen bij de organisatie van Skills The Finals ontvangen vanuit de organisatie een badge. Deze badge (accreditatie) verschaft jou de toegang op plaatsen op de evenementlocatie. Bijvoorbeeld, toegang tot het restaurant, de wedstrijdvloer en de docentenlounge. Bezoekers van het evenement krijgen geen badge of accreditatie maar hebben wel toegang tot de beursvloer. Zij kunnen van bepaalde faciliteiten geen gebruik maken.

Wie zijn er aanwezig bij familiarisation?

Ieder jaar bieden we finalisten de mogelijkheid om de wedstrijdvloer van te voren te leren kennen. Te weten de familiarisation. Tijdens deze familiarisation zijn de finalisten en teamleiders aanwezig.

Geeft de badge van deelnemers/begeleiders badges toegang tot de prijsuitreiking?

Finalisten, begeleidende docenten, teamleiders, Skills coördinatoren, communicatiemedewerkers en de Colleges van Besturen worden persoonlijk uitgenodigd en kunnen de prijsuitreiking kosteloos bijwonen. Overige doelgroepen kunnen toegangskaarten ad EUR 12,50 kopen via de website van Skills The Finals. De badge geeft derhalve géén toegang tot de prijsuitreiking.

De finalisten worden door WSNL voorafgaand aan de prijsuitreiking geïnformeerd omdat zij, net als voorgaande jaren, vanuit een speciale ruimte gezamenlijk naar de prijsuitreiking worden gebracht.

Wanneer vinden de rondetafelgesprekken plaats?

Om kwalitatief goede wedstrijden te kunnen blijven aanbieden, organiseren we rondetafelgesprekken met het onderwijs en het bedrijfsleven. Het doel van het rondetafelgesprek is om gezamenlijk tot een richtlijn te komen voor de inhoud van de toekomstige wedstrijden. Dit jaar vinden de rondetafelgesprekken plaats tijdens de kwalificatiewedstrijden. Dit wordt met de organisatoren van de kwalificatiewedstrijden in de eventmeeting besproken.

Zijn er in 2022-2023 vakwedstrijden?

Het jaarlijkse NK voor beroepen Skills The Finals vindt plaats op 23 en 24 maart 2023 in de RAI Amsterdam. Tijdens dit tweedaagse finale-evenement strijden honderden vmbo-leerlingen en mbo-studenten om de prestigieuze titel Nederlands Kampioen in hun vakgebied. Het evenement is de afsluiting van een jaarlijks vo- en mbo-programma, waarbij het beroepsonderwijs wordt gepromoot en leerlingen en studenten hun talenten kunnen etaleren.

Waar kan ik na Skills The Finals (finalewedstrijden) de uitslagen vinden?

Via deze link kom je bij de uitslagen van de finale van Skills Heroes. De uitslagen van de finale van Skills Talents vind je hier.

Waar kan ik extra oefenopdrachten vinden?

Wil je jouw studenten extra goed voorbereiden op de aankomende wedstrijden, dan kun je ze de oefenopdrachten laten uitvoeren. Deze kun je terugvinden in de “opdrachtenbibliotheek” in het CRS. Hiervoor dien je wel eerst even in te loggen.

Kan ik in één overzicht zien welke wedstrijden er georganiseerd worden dit seizoen?

Er staat een totaaloverzicht van alle wedstrijden voor Skills Heroes 2022-2023 op de website. Hier is te zien welke wedstrijden er worden georganiseerd en wanneer.

Staat jouw school in het overzicht?

Informeer je Skills coördinator op school dat je met Skills Heroes vakwedstrijden mee wilt doen. Jouw Skills coördinator meldt jouw school/opleiding vervolgens aan via het CRS systeem.

Let op: Ook als jouw school eerder heeft deelgenomen aan Skills Heroes, dien je je voor een nieuwe editie opnieuw aan te melden voor één of meerdere specifieke vakwedstrijd(en).

Hoeveel tijd en begeleiding is er nodig voor Skills Heroes?

Tijdens de voorrondes op jouw school kun je dit zelf bepalen. Organiseer je als docent een voorronde tijdens de reguliere lesuren, dan neem je dat op in je voorbereidingstijd en taakbrief.

Bij de kwalificatiewedstrijden is het aan te raden dat er per deelnemer een begeleider mee gaat. Een begeleider is meestal de docent, maar het mag ook een collega of de opleidingsmanager zijn. De begeleider verzorgt de voorbereiding en training van de deelnemer.

Hoe verloopt het contact tussen WorldSkills Netherlands en mijn school?

Voor het stroomlijnen van de communicatie tussen WorldSkills Netherlands en de mbo-instelling is er een Skills coördinator benoemd per mbo-instelling. Hij/zij is samen met betrokken docenten verantwoordelijk voor de uitvoering van Skills Heroes op jouw mbo-instelling. Ook is hij/zij het eerste aanspreekpunt met betrekking tot Skills Heroes binnen jouw school. De Skills coördinator heeft contact met WorldSkills Netherlands en geeft alle betrokkenen de juiste informatie over de voorrondes, de kwalificatiewedstrijden en de nationale finale.

Ik ben leerling of student, kan ik ook deelnemen aan Skills Talents of Skills Heroes?

Dat kan, leuk! Je kunt meedoen aan Skills Talents als je in het 3e of 4e jaar zit van het vmbo. Aan Skills Heroes kun je meedoen als je een mbo-opleiding doet. Vraag aan je docent of jouw school meedoet aan Skills Talents of Skills Heroes en of jij ook kunt deelnemen.

Hoe kan ik meedoen met Skills Heroes?

Bekijk in het overzicht van deelnemende scholen of jouw mbo-school meedoet met Skills Heroes vakwedstrijden. Staat je school niet in het overzicht? Dan is er (nog) geen overeenkomst tussen jouw school en WorldSkills Netherlands. In overleg met jouw opleidingsmanager en/of directeur, kun je hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur van jouw school. Heb je hier hulp bij nodig, neem dan contact met ons op via info@skillsheroes.nl.

Staat jouw school in het overzicht? Informeer je Skills coördinator op school dat je met Skills Heroes vakwedstrijden mee wilt doen. Jouw Skills coördinator meldt jouw school/opleiding vervolgens aan via het CRS systeem van WorldSkills Netherlands.

Op basis waarvan is het wedstrijdaanbod bepaald?

WorldSkills Netherlands werkt met een basis van ongeveer vijftig wedstrijden per jaar. Dit is een solide aantal gebleken dat kan worden gegarandeerd. Het wedstrijdaanbod voor een schooljaar wordt bepaald op basis van een aantal criteria. De belangrijkste criteria zijn:

Aantal inschrijvingen: minimaal 10 of 70% van de aanbieders van deze opleiding
Draagvlak uit het onderwijsveld voor opdrachtontwikkeling
Draagvlak uit het onderwijsveld voor de organisatie van een kwalificatiewedstrijd
Draagvlak uit het onderwijsveld voor de organisatie van een nationale finale
(Financiële) betrokkenheid uit de sector van branche/sponsoren bij een wedstrijd

Wanneer moeten we de namen van de finalisten doorgeven?

Uiterlijk 1 december moeten de namen van de finalisten in het CRS staan. Dit in verband met het tijdig verzenden van de wedstrijdinformatie. De Skills coördinator blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens in CRS.

Hoe ziet de opzet van de wedstrijden voor Skills Heroes er komend jaar uit?

De wedstrijdcyclus voor Skills Heroes bestaat in het schooljaar 2022-2023 uit:

Voorronde:
Een selectiemoment op de eigen onderwijsinstelling: Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een voorronde wedstrijd uit de database.

Kwalificatiewedstrijd:
Bij wedstrijden waarbij meer dan 8 scholen aan deelnemen wordt een kwalificatiewedstrijd georganiseerd.

Finale:
Na de kwalificatiewedstrijden volgt de nationale finale. Dit jaar vinden de finalewedstrijden plaats tijdens Skills The Finals in maart 2023.

Alle informatie over de wedstrijdcyclus is terug te vinden op de website.

Ik heb een vraag over: