De tijdslijn ziet er als volgt uit:

1 oktober 2020 Finales en data bekend nationale finales

1 oktober 2020 Deadline inschrijving deelname Skills Talents

1 december 2020 Namen deelnemers finale aangemeld in het CRS

September-november 2020 Voorrondes op de scholen

Maart 2021 Nationale finales Skills Talents en Skills Heroes

Let op: De deadlines zijn belangrijk.
In verband met de 1,5 meter richtlijn is het van groot belang voor de locatie van de finales om te werken met daadwerkelijke aantallen. Na 1 oktober zullen aanmeldingen, maar ook afmeldingen niet meer worden geaccepteerd.