Er wordt naar gestreefd dat per deelnemend team een begeleidend docent mee mag naar de nationale finales. Hierbij gelden eveneens de richtlijnen van het RIVM.