Mogen begeleidende docenten mee naar de nationale finales?

Er wordt naar gestreefd dat per deelnemend team een begeleidend docent mee mag naar de nationale finales. Hierbij gelden eveneens de richtlijnen van het RIVM.