Nadat in kaart is gebracht welke onderwijsinstellingen, partners en/of bedrijven interesse hebben in het mede organiseren van de finales, wordt aan de hand van opgestelde randvoorwaarden nagegaan wat de beste locaties voor de wedstrijden zijn. WorldSkills Netherlands begeleidt en ondersteunt vervolgens de betreffende locaties op het gebied van de organisatie van de wedstrijden, wedstrijdopdrachtontwikkeling, inkoop en beoordelingssystematiek. Daarnaast stelt WorldSkills Netherlands een financiële bijdrage beschikbaar. Voor meer informatie neem contact op via info@skillstalents.nl.