FAQ

Veel gestelde vragen

Hoe kunnen we je helpen?

Hoe kan ik mij aanmelden voor het wedstrijdseizoen 2021-2022?

Goed nieuws! Docenten kunnen leerlingen en studenten vanaf 15 februari opgeven voor de nieuwe editie via de skillscoördinator of docent van je school. Binnenkort is hier alle informatie over te vinden op onze communicatiekanalen. Alvast meer weten over deelname aan vakwedstrijden? Klik hier voor de vmbo Skills Talents wedstrijden en hier voor de mbo Skills Heroes wedstrijden. Niks missen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Zijn er volgend jaar wel weer vakwedstrijden?

WSNL heeft er vertrouwen in dat we (nieuwe) deelnemers in 2021-2022 weer een uitdagend programma kunnen bieden waarin ze zich verder ontwikkelen en het beroepsonderwijs op de kaart zetten.

Waarom worden de finalewedstrijden niet verplaatst naar later in het jaar?

In samenwerking met ontzettend gedreven onderwijs- en bedrijfspartners heeft WSNL toegewerkt naar een uniek en veilig evenement binnen de geldende maatregelen. Na verlenging en zelfs aanscherping van deze maatregelen in januari, zijn de afgelopen weken diverse scenario’s uitgewerkt en getoetst bij organisatoren, stakeholders en in het veld. Echter, hoe goed deze plannen B en C ook zijn, de huidige realiteit en de verantwoordelijkheid die WSNL heeft voor jonge vakmannen en -vrouwen in Nederland, laten geen andere keuze. Daarnaast ontstaat er een toenemende druk op het primaire onderwijsproces en de examinering in de maanden na maart.

Waarom gaan de finalewedstrijden van Skills Heroes en Skills Talents niet door?

Skills The Finals 2021 is geannuleerd. De voornaamste reden voor dit moeilijke besluit is de aanhoudende onzekerheid rondom de pandemie en de bijbehorende restricties die zorgen voor een toenemende druk op het primaire onderwijsproces. Te allen tijde wil WorldSkills Netherlands de gezondheid voor alle deelnemers en betrokkenen kunnen waarborgen en onderwijsprocessen niet in de weg staan. Een gegarandeerd veilig evenement in maart achten wij niet haalbaar en bovendien niet passend in deze bijzondere tijd.

Hoe geef ik de voorronde-winnaars door?

Het doorgeven van de voorronde-winnaars doe je eenvoudig via het CRS. De Skills coördinator of organisator van jouw mbo-instelling doet dit voor 1 november.

Klik in het linker menu in het CRS op ‘Mijn organisatie’ en vervolgens op het tabblad ‘Studenten en begeleiders’. Klik op de blauwe knop student uitnodigen. Vul de naam, e-mailadres en het beroep/vakrichting van de winnaar in en klik op ‘Uitnodigen’. De voorronde-winnaars zijn nu doorgegeven. Zij ontvangen een e-mail waarin verzocht wordt om aanvullende gegevens in te vullen. Het is belangrijk dat de deelnemer zijn of haar gegevens invoert.

Let op dat een student gekoppeld moet worden aan een begeleider.

Mogen begeleidende docenten mee naar de nationale finales?

Er wordt naar gestreefd dat per deelnemend team een begeleidend docent mee mag naar de nationale finales. Hierbij gelden eveneens de richtlijnen van het RIVM.

Waar vinden de nationale finales plaats?

Het doel is om de finales van de tien vakwedstrijden van Skills Talents plaats te laten vinden op diverse locaties in het land en op verschillende data in maart 2021. WorldSkills Netherlands is op dit moment bezig met het vinden van geschikte locaties. Indien locaties bekend zijn, vindt u deze informatie op de website van Skills Talents.

Hoe wordt bepaald waar de finales gaan plaatsvinden?

WorldSkills Netherlands heeft contact met onderwijsinstellingen, partners en/of bedrijven die reeds betrokken zijn bij het organiseren van de vakwedstrijden van Skills Talents en Skills Heroes. Aan de hand van de randvoorwaarden en ondersteuningsmogelijkheden, beschikbare locatie(s) en capaciteit wordt vervolgens nagegaan wat de beste locaties voor de finales zijn. WorldSkills Netherlands organiseert de nationale finales in samenwerking met de betreffende locaties, maar zal leidend zijn in het waarborgen van de kwaliteit van de organisatie.

Is deelname aan Skills Talents nog steeds gratis?

Ja, deelname aan Skills Talents is nog steeds gratis. Van een deelnemende school wordt alleen een tijdsinvestering gevraagd en begeleiding en vervoer van de deelnemers van en naar de wedstrijdlocatie.

Welke wedstrijden worden het komend jaar georganiseerd?

In het komend jaar zijn geen wijzigingen in het aanbod van vakwedstrijden van Skills Talents. Hier vindt u een overzicht. 

Wat is de tijdslijn voor Skills Talents 2020-2021? (onder voorbehoud)

De tijdslijn ziet er als volgt uit:

1 oktober 2020 Finales en data bekend nationale finales

1 oktober 2020 Deadline inschrijving deelname Skills Talents

1 december 2020 Namen deelnemers finale aangemeld in het CRS

September-november 2020 Voorrondes op de scholen

Maart 2021 Nationale finales Skills Talents en Skills Heroes

Let op: De deadlines zijn belangrijk.
In verband met de 1,5 meter richtlijn is het van groot belang voor de locatie van de finales om te werken met daadwerkelijke aantallen. Na 1 oktober zullen aanmeldingen, maar ook afmeldingen niet meer worden geaccepteerd.

Hoe maak ik tijd vrij voor het organiseren van een voorronde op school als we nu vooral bezig zijn met het organiseren van het onderwijs?

De opdrachten van Skills Talents zijn goed te integreren in het reguliere onderwijs. De opdracht kan een dubbel lesuur en/of toets vervangen. Hierdoor kan het worden opgenomen in het Programma voor Toetsing en Afsluiting. Meer informatie vindt u hier.

Blijven de voorrondes hetzelfde als vorig jaar?

Ja, de voorrondes blijven hetzelfde als vorig jaar. Vanaf 1 september worden de voorronde opdrachten beschikbaar gesteld in het CRS. Een voorronde opdracht duurt twee uur. Met deze voorronde opdracht kan er een voorronde op de eigen school worden georganiseerd. De winnaars plaatsen zich dit jaar direct voor de nationale finale.

Is er tijdens de nationale finales een LOB-programma?

WorldSkills Netherlands biedt dit jaar geen LOB-programma aan op de finale locaties. De betreffende locaties kunnen er afzonderlijk voor kiezen een programma aan te bieden afhankelijk van de RIVM richtlijnen. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Wat is het niveau van de wedstrijden van Skills Talents?

De wedstrijdopdrachten worden gebaseerd op de profielen van het vmbo en voldoen aan het eindexamenniveau.

Hoe ziet de opzet van de wedstrijden voor Skills Talents eruit in schooljaar 2020-2021?

De wedstrijdcyclus voor Skills Talents bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit:
– een voorronde wedstrijd op de eigen school
– een nationale finale

Er worden komend schooljaar géén kwalificatiewedstrijden/provinciale kampioenschappen georganiseerd. Elke ingeschreven school neemt deel aan de finale en stuurt een team van twee leerlingen naar de finale waar zij zich voor hebben ingeschreven.

Indien er geen finale locatie gevonden kan worden waar het aantal ingeschreven scholen kan worden gehost kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Er wordt dan bekeken hoe er alsnog een (digitale) voorselectie gemaakt kan worden.

Skills Talents zijn teamwedstrijden. Blijft dit zo?

Ja, maar in verband met de 1,5 meter richtlijn is besloten dat een team bestaat uit twee leerlingen in plaats van drie.

Wordt er tijdens de nationale finales busvervoer en overnachting georganiseerd?

Vanwege de RIVM richtlijnen biedt WorldSkills Netherlands dit jaar geen accommodatie aan. Deelnemers en hun docenten worden geacht op eigen gelegenheid naar de finale af te reizen.

Ik ben leerling of student, kan ik ook deelnemen aan Skills Talents of Skills Heroes?

Dat kan, leuk! Je kunt meedoen aan Skills Talents als je in het 3e of 4e jaar zit van het vmbo. Aan Skills Heroes kun je meedoen als je een mbo-opleiding doet. Vraag aan je docent of jouw school meedoet aan Skills Talents of Skills Heroes en of jij ook kunt deelnemen.

Hoe zien de nationale finales er het komend jaar uit?

Net als voorgaande jaren neemt de finale een dag in beslag. De wedstrijdopdracht duurt vijf uur (onder voorbehoud). Aan de finale zullen meer deelnemers meedoen dan op een dag op een wedstrijdlocatie kunnen strijden. Om die reden zal de totale duur van de meeste finales meer dan een dag beslaan. Op welke dag een school aan de beurt is zal door loting worden bepaald en te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Is er een prijsuitreiking na afloop van de nationale finale?

Te allen tijde zal een ranking bekendgemaakt worden na afloop van de finale. In verband met de ontwikkelingen het komende half jaar is nog niet bekend hoe de eindstand bekend zal worden gemaakt en of er een gezamenlijke prijsuitreiking zal plaatsvinden. Dit is afhankelijk van eventuele versoepelingen van de maatregelen van de overheid.

Hoe kom je in aanmerking voor het hosten van een nationale finale van Skills Talents?

Indien een (v)mbo school, bedrijf of andere organisatie interesse heeft in het beschikbaar stellen van de locatie voor het organiseren van een nationale finale kan dit kenbaar gemaakt worden via info@skillstalents.nl.

Indien onze school geïnteresseerd is in het mede organiseren van een nationale finale hoe gaat dit in zijn werk?

Nadat in kaart is gebracht welke onderwijsinstellingen, partners en/of bedrijven interesse hebben in het mede organiseren van de finales, wordt aan de hand van opgestelde randvoorwaarden nagegaan wat de beste locaties voor de wedstrijden zijn. WorldSkills Netherlands begeleidt en ondersteunt vervolgens de betreffende locaties op het gebied van de organisatie van de wedstrijden, wedstrijdopdrachtontwikkeling, inkoop en beoordelingssystematiek. Daarnaast stelt WorldSkills Netherlands een financiële bijdrage beschikbaar. Voor meer informatie neem contact op via info@skillstalents.nl.

Kan ik meedoen aan Skills Talents als het op onze school niet mogelijk is een voorronde te organiseren?

WorldSkills Netherlands heeft als doel om alle vmbo-leerlingen een kans te geven om deel te nemen aan vakwedstrijden, zodat zij kunnen groeien in hun vak en in hun persoonlijke ontwikkeling. Indien het echter niet mogelijk is om een voorronde te organiseren, kunt u een andere selectiemethode overwegen. Voorbeelden zijn selectie op basis van een bestaande toets op school of project.