De tijdslijn ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
September Finale locaties en data bekend
1 oktober Bevestiging deelname aan wedstrijd door onderwijsinstelling
1 oktober Aanmelden begeleider wedstrijddeelnemer in CRS
1 december Deadline namen deelnemers finale aangemeld in CRS
Maart 2021 Nationale finales Skills Heroes en Skills Talents