Wanneer wordt bekend hoe de opdrachtontwikkeling tot stand komt?

We streven er naar om voor de zomervakantie duidelijk te hebben wie de hoofdontwikkelaar van een wedstrijd wordt. Daarnaast wordt er dit jaar gestart met online ronde-tafel-gesprekken. Deze gesprekken gaan over de inhoud van de wedstrijd en innovaties binnen het beroep waar alle scholen/docenten bij betrokken kunnen zijn. Hiermee worden de kaders van de wedstrijdopdracht gezamenlijk bepaald.