FAQ

Veel gestelde vragen

Hoe kunnen we je helpen?

Hoe wordt de beoordeling van de challenges gedaan?

De challenges voer je uit in je klas. Je beoordeelt zelf je studenten. Bij sommige challenges is een prijs beschikbaar. Indien dit het geval is wordt dit vermeld bij de opdracht.

Door wie worden de challenges ontwikkeld?

Experts of oud-deelnemers aan vakwedstrijden in samenwerking met het bedrijfsleven.

Wat is het doel van de Skills challenges?

Motivatie en betrokkenheid van de studenten na corona te vergroten. De challenges inspireren en dagen uit om creatief bezig te zijn met het vak. Het kan eveneens een excellentieboost geven.

Wat zijn de Skills challenges?

Korte, uitdagende opdrachten uitvoerbaar in de klas. Een challenge kan bijvoorbeeld zijn: het maken van een eindproduct, het doen van een casus of het bedenken van een oplossing.

Voor welke vakgebieden worden er challenges aangeboden?

Een lijst met challenges die worden ontwikkeld vind je hier.

Hoe worden de winnaars van de challenges bekendgemaakt?

Dit hangt af van de challenge en wie de prijs verzorgd. Als er heel veel inzendingen zijn zal Skills (of het bedrijf dat de prijs verzorgd) middels een loting een winnaar bekendmaken. Zijn er minder inzendingen voor een challenge dan kan het zijn dat er inhoudelijker wordt gekeken naar de eindproducten. Er zal altijd voorafgaand aan de prijsuitreiking bekendgemaakt worden of de winnaar wordt gekozen door middel van loting of anders.

Je stuurt het eindproduct van jouw beste student in, en dan?

Per challenge wordt aangegeven of er een prijs gekoppeld is aan de challenge, welke prijs dit is én in welke periode de docent het eindproduct moet insturen. Daarna wordt een winnaar gekozen en krijgt de docent bericht. Dit staat allemaal vermeld in de opdrachtomschrijving van de challenge.

Hoe verhouden de challenges zich tot de reguliere Skills-wedstrijdopdrachten?

De challenges staan los van de Skills-wedstrijdopdrachten. Je hoeft niet mee te doen aan Skills Talents of Skills Heroes om mee te kunnen doen aan deze challenges.

Voor wie zijn de challenges?

Voor vmbo- en mbo studenten. Deelname aan Skills Talents of Skills Heroes is niet verplicht. De challenges worden op beide niveaus geschreven (vmbo en mbo). In elke challenge wordt aangegeven of er een gradatie is per niveau. Is er geen gradatie, dan is de challenge geschikt voor beide niveaus.

Wanneer zijn de challenges klaar?

September 2021 is de ‘challenge releasemaand’. Vanaf september proberen wij elke week 5 challenges online te zetten. De challenges zijn op ieder moment te downloaden en in te zetten binnen de klas.

Hoe lang duurt een challenge?

De challenges duren minimaal 1 uur tot maximaal 4 uur. De duur hangt af van de opdracht. De tijdsduur van de challenge staat vermeld in de opdrachtomschrijving.

Rondetafelgesprekken gaan door!

De rondetafelgesprekken gaan door, de ronde tafel bijeenkomsten zijn bedoeld om met elkaar het gesprek aan te gaan hoe we de wedstrijden beter kunnen maken, de innovatie in de beroepsgroep bespreken en vertalen naar de wedstrijden voor de nieuwe editie.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het wedstrijdseizoen 2021-2022?

Goed nieuws! Docenten kunnen leerlingen en studenten vanaf 15 februari opgeven voor de nieuwe editie via de skillscoördinator of docent van je school. Binnenkort is hier alle informatie over te vinden op onze communicatiekanalen. Alvast meer weten over deelname aan vakwedstrijden? Klik hier voor de vmbo Skills Talents wedstrijden en hier voor de mbo Skills Heroes wedstrijden. Niks missen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Zijn er volgend jaar wel weer vakwedstrijden?

WSNL heeft er vertrouwen in dat we (nieuwe) deelnemers in 2021-2022 weer een uitdagend programma kunnen bieden waarin ze zich verder ontwikkelen en het beroepsonderwijs op de kaart zetten.

Waarom worden de finalewedstrijden niet verplaatst naar later in het jaar?

In samenwerking met ontzettend gedreven onderwijs- en bedrijfspartners heeft WSNL toegewerkt naar een uniek en veilig evenement binnen de geldende maatregelen. Na verlenging en zelfs aanscherping van deze maatregelen in januari, zijn de afgelopen weken diverse scenario’s uitgewerkt en getoetst bij organisatoren, stakeholders en in het veld. Echter, hoe goed deze plannen B en C ook zijn, de huidige realiteit en de verantwoordelijkheid die WSNL heeft voor jonge vakmannen en -vrouwen in Nederland, laten geen andere keuze. Daarnaast ontstaat er een toenemende druk op het primaire onderwijsproces en de examinering in de maanden na maart.

Waarom gaan de finalewedstrijden van Skills Heroes en Skills Talents niet door?

Skills The Finals 2021 is geannuleerd. De voornaamste reden voor dit moeilijke besluit is de aanhoudende onzekerheid rondom de pandemie en de bijbehorende restricties die zorgen voor een toenemende druk op het primaire onderwijsproces. Te allen tijde wil WorldSkills Netherlands de gezondheid voor alle deelnemers en betrokkenen kunnen waarborgen en onderwijsprocessen niet in de weg staan. Een gegarandeerd veilig evenement in maart achten wij niet haalbaar en bovendien niet passend in deze bijzondere tijd.

Hoe organiseer ik een voorronde?

De procedure die geldt bij voorrondes is als volgt:

De voorrondes organiseer je op je eigen school. Hier mogen per vakgebied zoveel studenten aan deelnemen als je wil. Het kan bijvoorbeeld klassikaal gedaan worden. Bij het organiseren van de voorrondes ondersteunen wij je graag als daar behoefte aan is.

Per opleidingen kunnen er maximaal 2 voorronde-winnaars zijn, aangezien er per ROC/AOC/Vakschool 2 studenten mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden.

WorldSkills Netherlands is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de wedstrijdopdrachten.

Voorronde-opdrachten kun je downloaden via het CRS. Nadat je jouw voorronde hebt aangemeld in het CRS kun je ook beoordelingsformulieren downloaden.

Wat is een kwalificatiewedstrijd?

Tijdens een kwalificatiewedstrijd wordt duidelijk of jouw student(en) door mogen naar de nationale finale. Geselecteerde deelnemers van meerdere scholen gaan onderling de strijd met elkaar aan. Soms is deze wedstrijd verspreid over meerdere dagen. Als dit het geval is wordt er door middel van indeling bepaald op welke dag de wedstrijd van de student plaatsvindt.

Let op! Uiterlijk 1 november moeten de namen van deelnemers aan de kwalificatiewedstrijden door de school zijn aangemeld bij Skills Heroes.

Wanneer zijn de kwalificatie opdrachten beschikbaar?

Zes weken voor de kwalificatiewedstrijd wordt automatisch vanuit het CRS de volledige opdracht gemaild naar de deelnemers en begeleidend docent.

Daarnaast ontvang je van de organiserende school een uitnodiging zodat je weet wanneer je, hoe laat en waar aanwezig moet zijn en bij wie je je moet melden.

De Skills coördinator en organisator van de school/kwalificatiewedstrijd kan de opdracht uit het CRS downloaden. De opdracht staat klaar in het CRS onder ‘te organiseren’ en kan vervolgens onder documenten gedownload worden. Dit is ook beschreven in de helptekst van CRS onder het vraagteken en staat duidelijk omschreven in de handleiding die je vindt in het downloadcentrum van het CRS.

De Skills coördinatoren en docenten die geen deelnemer begeleiden of kwalificatiewedstrijd organiseren krijgen de kwalificatie opdracht niet toegestuurd en kunnen deze niet in CRS downloaden. Dit is bewust gedaan, als zij de opdracht willen kunnen ze deze aan de deelnemer en/of begeleidend docent vragen.

Krijg ik hulpmiddelen voor de vakwedstrijden?

Toolkit
De Skills coördinator van jouw school ontvangt een Skills Heroes toolkit met het wedstrijdreglement, checklists, tips en adviezen. De toolkit en het wedstrijdreglement zijn ook digitaal beschikbaar en zijn te vinden in het downloadcentrum in het CRS.

Wedstrijdopdrachten
De Skills coördinator heeft ook toegang tot wedstrijdopdrachten die gebruikt kunnen worden in het voorbereidingstraject van Skills Heroes vakwedstrijden. Als student kun je hem/haar vragen om een oefenopdracht, zodat je kunt trainen voor jouw wedstrijd.

Communicatiemiddelen
De Skills coördinator heeft ook Skills Heroes communicatiemiddelen tot zijn/haar beschikking die gebruikt kunnen worden voor verschillende uitingen vanuit jouw school. Digitaal promotiemateriaal is beschikbaar op de pagina promotiemateriaal.

Waar kan ik na de Skills The Finals (finalewedstrijden) de uitslagen vinden?

Via deze link kom je bij de uitslagen van de finale van Skills Heroes.

Staat jouw school in het overzicht?

Informeer je Skills Coördinator op school dat je met Skills Heroes vakwedstrijden mee wilt doen. Jouw Skills coördinator schrijft je school/opleiding vervolgens in via het CRS systeem.

De inschrijving voor Skills Heroes 2020-2021 is gesloten.

Let op: Ook als jouw school eerder heeft deelgenomen aan Skills Heroes, dien je je voor een nieuwe editie opnieuw in te schrijven voor één of meerdere specifieke vakwedstrijd(en).

Waar kan ik uitslagen terugvinden van de kwalificatiewedstrijden?

De 8 kandidaten met de hoogste score gaan door naar de finale.

Ook als de wedstrijd verdeeld wordt over meerdere dagen, wordt er gekeken naar de deelnemers met de hoogste score. De kwalificatiewedstrijden worden altijd gehouden op dezelfde locatie met dezelfde juryleden. De uitslagen worden de volgende dag (of na vrijdag op maandag) voor 12.00 uur op de wedstrijdpagina van de Skills Heroes website bekend gemaakt.

Hoeveel tijd en begeleiding is er nodig voor Skills Heroes?

Tijdens de voorrondes op jouw school kun je dit zelf bepalen. Organiseer je als docent een voorronde tijdens de reguliere lesuren, dan neem je dat op in je voorbereidingstijd en taakbrief.

Bij de kwalificatiewedstrijden is het aan te raden dat er per deelnemer een begeleider mee gaat. Een begeleider is meestal de docent, maar het mag ook een collega of de opleidingsmanager zijn. De begeleider verzorgt de voorbereiding en training van de deelnemer.

Hoe wordt een kwalificatiewedstrijd beoordeeld?

Deelnemers en begeleiders ontvangen ongeveer 2 werkdagen na deelname aan een kwalificatiewedstrijd het beoordelingsformulier per e-mail. In deze beoordeling vinden zij hun resultaten n.a.v. het *juryrapport terug. Aan de hand van deze beoordeling kunnen deelnemers goed zien hoe zij hebben gescoord. Handig, want zo hebben zij een goed overzicht in wat goed gaat en waar eventuele verbeterpunten liggen.

*De juryleden zijn onafhankelijk en niet werkzaam bij WorldSkills Netherlands, het oordeel en bevindingen worden volgens vastgestelde kwaliteitsrichtlijnen uitgevoerd, derhalve is de uitslag bindend.

Waar kan ik extra oefenopdrachten vinden?

Wil je jouw studenten extra goed voorbereiden op de aankomende wedstrijden, dan kun je ze de oefenopdrachten laten uitvoeren. Deze kun je terugvinden in de “opdrachtenbibliotheek” in het CRS. Hiervoor dien je wel eerst even in te loggen.

Welke wedstrijden hebben een (eventueel) internationaal vervolg?

Na Skills The Finals hebben enkele nationaal kampioenen de mogelijkheid om zich te selecteren als lid van Skills Team Nederland en kunnen zij deelnemen aan de internationale vakwedstrijden. De lijst met wedstrijden met een internationaal vervolg is nog niet bekend.

Hoe verloopt het contact tussen WorldSkills Netherlands en mijn school?

Voor het stroomlijnen van de communicatie tussen WorldSkills Netherlands en de mbo-instelling is er een Skills coördinator benoemd per mbo-instelling. Hij/zij is samen met betrokken docenten verantwoordelijk voor de uitvoering van Skills Heroes op jouw mbo-instelling. Ook is hij/zij het eerste aanspreekpunt met betrekking tot Skills Heroes binnen jouw school. De Skills coördinator heeft contact met WorldSkills Netherlands en geeft alle betrokkenen de juiste informatie over de voorrondes, de kwalificatiewedstrijden en de nationale finale.

Hoe geef ik de voorronde-winnaars door?

Het doorgeven van de voorronde-winnaars doe je eenvoudig via het CRS. De Skills coördinator of organisator van jouw mbo-instelling doet dit voor 1 november.

Klik in het linker menu in het CRS op ‘Mijn organisatie’ en vervolgens op het tabblad ‘Studenten en begeleiders’. Klik op de blauwe knop student uitnodigen. Vul de naam, e-mailadres en het beroep/vakrichting van de winnaar in en klik op ‘Uitnodigen’. De voorronde-winnaars zijn nu doorgegeven. Zij ontvangen een e-mail waarin verzocht wordt om aanvullende gegevens in te vullen. Het is belangrijk dat de deelnemer zijn of haar gegevens invoert.

Let op dat een student gekoppeld moet worden aan een begeleider.

Kan ik in 1 overzicht zien welke wedstrijden er georganiseerd worden dit seizoen?

Er staat een totaaloverzicht van alle wedstrijden voor Skills Heroes 2020-2021 op de website Trots op je Skills, waarin te zien is welke wedstrijden er worden georganiseerd en wanneer.

Waar vind ik specifieke informatie over de kwalificatiewedstrijden?

Kijk voor actuele informatie, zoals de locatie en datum van de kwalificatie van jouw wedstrijd op de wedstrijdpagina. Je ziet op deze pagina alle informatie die op dit moment bekend is over de wedstrijd.

Meer informatie is ook terug te vinden in het downloadcentrum van het CRS.

Waarop wordt de inhoud van de opdrachten gebaseerd?

De wedstrijden zijn gebaseerd op de KDs, maar de KDs zijn niet leidend. Schrijvers kunnen namen van kerntaken, werkprocessen e.d. toevoegen c.q. wijzigen. Omdat wedstrijden geen examens zijn, is dit toegestaan. Graag willen we ook dat innovatieve zaken in de wedstrijd komen die nog niet in de crebo’s staan.

Bij de ontwikkeling van opdrachten gaan wij het liefst uit van de meest recente versie van de Kwalificatiedossiers (KD). De mogelijkheid kan bestaan dat studenten/deelnemers die onze wedstrijden volgen (mogelijk) een opleiding op basis van het niet meest recente dossier, i.v.m. het jaar van instroom volgen.

Wat is een voorronde?

Door middel van een voorronde op jouw eigen mbo-instelling kan een student zich plaatsen voor een Skills Heroes kwalificatiewedstrijd. Aan een kwalificatiewedstrijd mogen twee studenten per ROC/AOC/Vakschool deelnemen. Daarom adviseren wij voorrondes op je eigen school te organiseren om een grote groep studenten een unieke leerervaring te bieden. Voorrondes vinden plaats op je eigen school: in de klas met jouw studenten, tijdens een onderlinge competitie met meerdere klassen of met een geselecteerd aantal studenten.

Ik ben leerling of student, kan ik ook deelnemen aan Skills Talents of Skills Heroes?

Dat kan, leuk! Je kunt meedoen aan Skills Talents als je in het 3e of 4e jaar zit van het vmbo. Aan Skills Heroes kun je meedoen als je een mbo-opleiding doet. Vraag aan je docent of jouw school meedoet aan Skills Talents of Skills Heroes en of jij ook kunt deelnemen.

Wat gebeurt er tijdens de nationale finale?

Maandenlang doen duizenden leerlingen en studenten mee aan voorrondes en kwalificatiewedstrijden, om uiteindelijk een van de honderden finalisten te zijn die tijdens de finale de strijd aangaan om de titel van beste vakman/vakvrouw in zijn of haar vakgebied.

In verband met de huidige pandemie vindt er in maart 2021 geen landelijk evenement plaats. (Skills The Finals) De Skills Heroes finalewedstrijden worden decentraal op verschillende mbo-instellingen in Nederland plaats.

Bekijk het wedstrijdaanbod voor de editie 2020-2021 hier.

Hoe wordt bepaald waar welke finales gaan plaatsvinden?

WorldSkills Netherlands neemt contact op met onderwijsinstellingen, partners en/of bedrijven met wie reeds een inventarisatie is gedaan of welke in het verleden vakwedstrijden hebben georganiseerd. Aan de hand van de randvoorwaarden en ondersteuningsmogelijkheden, beschikbare locatie(s) en capaciteit wordt vervolgens nagegaan wat de beste locaties voor de finales zijn. WorldSkills Netherlands organiseert de nationale finales in samenwerking met de betreffende locaties, maar zal leidend zijn in het waarborgen van de kwaliteit van de organisatie.

Is er een prijsuitreiking na afloop van een nationale finale?

Te allen tijde zal een ranking bekendgemaakt worden na afloop van de finale. In verband met de ontwikkelingen het komende half jaar is nog niet bekend hoe de eindstand bekend zal worden gemaakt en of er een gezamenlijke prijsuitreiking zal plaatsvinden. Dit is afhankelijk van eventuele versoepelingen van de maatregelen van de overheid.

Hoe lang duurt een finale in het komend schooljaar?

De wedstrijdopdracht van de finale duurt komend jaar vijf uur. De finale neemt hierdoor een dag in beslag. Aan de finale zullen meer deelnemers meedoen dan op een dag op een wedstrijdlocatie kunnen strijden. Om die reden zal de totale duur van de meeste finales meer dan een dag beslaan. Op welke dag een school aan de beurt is zal door loting worden bepaald en te zijner tijd bekend worden gemaakt. Indien een organisatie een finale wedstrijd gaat organiseren, dient rekening te worden gehouden dat de locatie meerdere dagen beschikbaar is.

Hoe kan ik meedoen met Skills Heroes?

Bekijk in het overzicht van deelnemende scholen of jouw mbo-school meedoet met Skills Heroes vakwedstrijden. Staat je school niet in het overzicht? Dan is er (nog) geen overeenkomst tussen jouw school en WorldSkills Netherlands. In overleg met jouw opleidingsmanager en/of directeur, kun je hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur van jouw school. Heb je hier hulp bij nodig, neem dan contact met ons op via info@skillsheroes.nl.

Staat jouw school in het overzicht? Informeer je Skills coördinator op school dat je met Skills Heroes vakwedstrijden mee wilt doen. Jouw Skills coördinator schrijft je school/opleiding vervolgens in via het CRS systeem van WorldSkills Netherlands.

Let op: De inschrijving voor Skills Heroes 2020-2021 is gesloten.

Aan welke eisen moet een student voldoen om deel te nemen aan Skills Heroes?

Om deel te nemen aan Skills Heroes moet de student ingeschreven staan bij een bij WorldSkills Netherlands aangesloten mbo-instelling. Werkt de student bij een (leer)bedrijf, dan heeft de mbo-instelling een samenwerkingsverband (praktijkovereenkomst) afgesloten met het betreffende (leer)bedrijf.

Hoe wordt er omgegaan met beroepen waar een grotere uitdaging is om de wedstrijd in één dag te laten plaatsvinden?

We begrijpen dat voor verschillende beroepen er uitdagingen zijn om de wedstrijd voor een deelnemer in één dag plaats te laten vinden. Samen met de opdrachtontwikkelaar(s) aan de hand van de input van de ronde-tafel-gesprekken zal gezocht worden naar passende oplossingen die recht doen aan het niveau en de kwaliteit van een nationale finale.

Is er tijdens de nationale finales een LOB programma?

WorldSkills Netherlands biedt dit jaar geen LOB programma aan op de finale locaties. De betreffende locaties kunnen er afzonderlijk voor kiezen een programma aan te bieden afhankelijk van de RIVM richtlijnen. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Is er komend jaar ruimte voor host-wedstrijden?

WorldSkills Netherlands is op dit moment terughoudend in het creëren van de mogelijkheid voor host-wedstrijden. De reden hiervan is dat het nog onduidelijk is welke organisatiedruk de nieuwe opzet voor zowel WorldSkills Netherlands als de onderwijsinstellingen met zich mee brengt.

Op basis waarvan is het wedstrijdaanbod bepaald?

WorldSkills Netherlands werkt met een basis van ongeveer vijftig wedstrijden per jaar. Dit is een solide aantal gebleken dat kan worden gegarandeerd. Het wedstrijdaanbod voor een schooljaar wordt bepaald op basis van een aantal criteria. De belangrijkste criteria zijn:

Aantal inschrijvingen: minimaal 10 of 70% van de aanbieders van deze opleiding
Draagvlak uit het onderwijsveld voor opdrachtontwikkeling
Draagvlak uit het onderwijsveld voor de organisatie van een kwalificatiewedstrijd
Draagvlak uit het onderwijsveld voor de organisatie van een nationale finale
(Financiële) betrokkenheid uit de sector van branche/sponsoren bij een wedstrijd

Hoe ziet de opzet van de wedstrijden voor Skills Heroes er komend jaar uit?

De wedstrijdcyclus voor Skills Heroes bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit:

een selectiemoment op de eigen onderwijsinstelling: Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een voorronde wedstrijd uit de database.
een nationale finale.
Er worden komend schooljaar géén kwalificatiewedstrijden georganiseerd. Elke ingeschreven school/student neemt deel aan de finalewedstrijd waar zij zich voor heeft ingeschreven.

Indien er geen finale locatie gevonden kan worden waar het aantal ingeschreven scholen kan worden gehost kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Er wordt dan bekeken hoe er alsnog een (digitale) voor selectie gemaakt kan worden.

Vanaf heden tot en met medio september wordt bepaald waar en met welke organisaties de finales georganiseerd kunnen gaan worden.

Wanneer wordt bekend hoe de opdrachtontwikkeling tot stand komt?

We streven er naar om voor de zomervakantie duidelijk te hebben wie de hoofdontwikkelaar van een wedstrijd wordt. Daarnaast wordt er dit jaar gestart met online ronde-tafel-gesprekken. Deze gesprekken gaan over de inhoud van de wedstrijd en innovaties binnen het beroep waar alle scholen/docenten bij betrokken kunnen zijn. Hiermee worden de kaders van de wedstrijdopdracht gezamenlijk bepaald.

Wanneer moeten we de namen van de finalisten doorgeven?

Uiterlijk 1 december moeten de namen van de finalisten in het CRS staan. Dit in verband met het tijdig verzenden van de wedstrijdinformatie. De Skills Coördinator blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens in CRS.

Waarom moet in oktober aangegeven worden of er daadwerkelijk wordt deelgenomen?

In verband met de 1,5 meter richtlijn is het van groot belang voor de locatie van de finales om te werken met daadwerkelijke aantallen. Dit in verband met de wedstrijdplanning en de aanschaf van het materiaal/sponsoring. Scholen kunnen nog wel hun voorrondewedstrijden houden in oktober/november.

Wat is de tijdslijn voor Skills Heroes 2020/2021? (onder voorbehoud)

De tijdslijn ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
September Finale locaties en data bekend
1 oktober Bevestiging deelname aan wedstrijd door onderwijsinstelling
1 oktober Aanmelden begeleider wedstrijddeelnemer in CRS
1 december Deadline namen deelnemers finale aangemeld in CRS
Maart 2021 Nationale finales Skills Heroes en Skills Talents

Wat wordt er verwacht van een onderwijsinstelling of bedrijf als zij een finale wil organiseren?

Een organisatie die een finale wil organiseren stelt haar locatie beschikbaar en stelt een team samen die de finale gaat organiseren. WorldSkills Netherlands begeleidt en ondersteunt de betreffende locatie op het gebied van de organisatie van de wedstrijden, wedstrijdopdrachtontwikkeling, inkoop, training en beoordelingssystematiek. Daarnaast stelt WorldSkills Netherlands een financiële bijdrage beschikbaar. Met de organisator van een finale wordt de inhoudelijke, organisatorische, communicatieve en financiële ondersteuning per wedstrijd afgestemd.

Wat zal het niveau van de finales zijn?

De wedstrijdopdrachten worden gebaseerd op de kwalificatiedossiers van de betreffende opleiding. De ontwikkelaars van de opdrachten zullen daarin, nog meer dan andere jaren, een selectie moeten maken uit de te toetsen onderdelen om excellentie aan te kunnen tonen. Het uitgangspunt blijft echter hetzelfde.