Er wordt naar gestreefd dat per deelnemend team een begeleidend docent mee mag naar de nationale finales.