FAQ

Veel gestelde vragen

Hoe kunnen we je helpen?

Mogen begeleidende docenten mee naar de nationale finales?

Er wordt naar gestreefd dat per deelnemend team een begeleidend docent mee mag naar de nationale finales.

Hoe zien de nationale finales er het komend jaar uit?

Net als voorgaande jaren neemt de finale een dag in beslag. De wedstrijdopdracht duurt vijf uur (onder voorbehoud). Aan de finale zullen meer deelnemers meedoen dan op een dag op een wedstrijdlocatie kunnen strijden. Om die reden zal de totale duur van de meeste finales meer dan een dag beslaan. Op welke dag een school aan de beurt is zal door loting worden bepaald en te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Hoe wordt bepaald waar de finales gaan plaatsvinden?

WorldSkills Netherlands heeft contact met onderwijsinstellingen, partners en/of bedrijven die reeds betrokken zijn bij het organiseren van de vakwedstrijden van Skills Talents en Skills Heroes. Aan de hand van de randvoorwaarden en ondersteuningsmogelijkheden, beschikbare locatie(s) en capaciteit wordt vervolgens nagegaan wat de beste locaties voor de finales zijn. WorldSkills Netherlands organiseert de nationale finales in samenwerking met de betreffende locaties, maar zal leidend zijn in het waarborgen van de kwaliteit van de organisatie.

Waar vinden de nationale finales plaats?

De finalewedstrijden van Skills Talents 2021-2022 vinden plaats op 31 maart 2022 in de Jaarbeurs Utrecht. Naast de nationale finales van Skills Talents vinden tijdens Skills The Finals ook de finales van Skills Heroes plaats. Ook is er een unieke LOB-Experience speciaal voor leerlingen en studenten die zich willen oriënteren op hun loopbaantraject.

Is er tijdens de nationale finales een LOB programma?

WorldSkills Netherlands biedt dit jaar geen LOB programma aan op de finale locaties. De betreffende locaties kunnen er afzonderlijk voor kiezen een programma aan te bieden afhankelijk van de RIVM richtlijnen. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.