In samenwerking met ontzettend gedreven onderwijs- en bedrijfspartners heeft WSNL toegewerkt naar een uniek en veilig evenement binnen de geldende maatregelen. Na verlenging en zelfs aanscherping van deze maatregelen in januari, zijn de afgelopen weken diverse scenario’s uitgewerkt en getoetst bij organisatoren, stakeholders en in het veld. Echter, hoe goed deze plannen B en C ook zijn, de huidige realiteit en de verantwoordelijkheid die WSNL heeft voor jonge vakmannen en -vrouwen in Nederland, laten geen andere keuze. Daarnaast ontstaat er een toenemende druk op het primaire onderwijsproces en de examinering in de maanden na maart.