Achter de schermen wordt hard gewerkt door de organisatie (WorldSkills Europe) om het evenement mogelijk te maken in een verantwoorde, veilige en gezonde setting, waarbij de corona-maatregelen strikt kunnen worden nageleefd. WorldSkills Netherlands heeft enige tijd terug al eigen protocollen opgesteld die gelden voor de trainingsdagen in Nederland met Team Netherlands, maar ook voor de reis en het verblijf tijdens het evenement in januari. Daarnaast hebben wij op 16 september jl. ook de veiligheidsprotocollen van Graz mogen ontvangen.

Hoofdzaken protocol Graz voor Team Netherlands leden:

  • Alle Team Netherlands leden dienen een actuele negatieve COVID-19 test te overleggen bij binnenkomst in Oostenrijk. WorldSkills Netherlands vergoedt deze kosten, echter betrokkenen dienen deze test zelf aan te vragen en te verzorgen.
  • Bij aankomst worden alle Team Netherlands leden opnieuw getest door de Oostenrijkse autoriteiten (kosten worden vergoed)
  • Alle RIVM richtlijnen en lokale richtlijnen dienen te worden opgevolgd
  • WorldSkills Netherlands stelt het dragen van mondkapjes verplicht (verstrekt door WorldSkills Netherlands), WorldSkills Netherlands zal twee keer per dag temperatuur checks uitvoeren — met inachtneming van privacy –
  • Indien de actualiteit daartoe aanleiding geeft, zal WorldSkills Netherlands het programma aanpassen of versoberen
  • Alle Team Netherlands leden zullen zich bevinden in een zogenaamde ‘COVID-19 Free bubble’
  • Contact met supporters, ouders, docenten buiten de bubble is niet toegestaan (op aangeven van de organisatie te Graz).

Goed te weten daarbij is dat WorldSkills Netherlands de actualiteit nauwgezet zal blijven volgen. Daarbij zullen wij ook de richtlijnen en eventuele restricties van de Nederlandse overheid en/of de Oostenrijkse overheid blijven volgen en opvolgen. Bij het uitroepen van een code Oranje of Rood voor Oostenrijk, zullen wij uitzending van Team Netherlands vanzelfsprekend annuleren. Bij uitroepen van code Rood ter plaatse, zal WorldSkills Netherlands zorgdragen voor repatriëring van alle Team Netherlands leden (dus kandidaten, experts en begeleiders die via WorldSkills Netherlands verbonden zijn aan de deelname). Repatriëring van andere doelgroepen valt buiten de scope en verantwoordelijkheid van WorldSkills Netherlands.