Algemene vacature Skills Heroes

Skills Heroes is altijd op zoek naar enthousiaste mensen!

WorldSkills Netherlands (WSNL) zet zich in ter promotie van het beroepsonderwijs en vakmanschap bij jongeren. We helpen jongeren hun skills te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen we onder andere door het organiseren van vakwedstrijden voor vmbo’ers (Skills Talents) en mbo’ers (Skills Heroes). Skills Heroes wordt georganiseerd door WSNL in opdracht van (o.a.) 53 MBO-instellingen en het ministerie van OCW.

WSNL ontwikkelt, onder de naam Skills Heroes, in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven ruim 50 vakwedstrijden voor het MBO. Er zijn wedstrijden voor verschillende niveaus en leerjaren. Studenten krijgen de kans om hun talenten te laten zien in diverse vakrichtingen. De Skills Heroes vakwedstrijden worden georganiseerd om excellentie in vakmanschap te bevorderen.

Skills Heroes start met voorrondes op de eigen school waarvoor WSNL de wedstrijdopdrachten ontwikkelt. De winnaar(s) van de voorrondes mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden, waarbij zij strijden tegen studenten van andere mbo-instellingen. Deze wedstrijden vinden plaats op diverse mbo-instellingen in het land. De winnaars van de kwalificatiewedstrijd gaan door naar de nationale finale, waar bepaald wordt wie zich nationaal kampioen mag noemen in zijn/haar vakgebied.

Aanvraag Skills Heroes rollen

Skills Heroes is altijd op zoek naar enthousiaste mensen uit het onderwijs/bedrijfsleven die betrokken willen zijn bij de tot standkoming van vakwedstrijden.

Welke rol past bij jou?

Voor de totstandkoming van de Skills Heroes wedstrijden worden er opdrachtontwikkelaars/wedstrijdschrijvers, opdrachtuitvoerders/workshopmanagers, juryleden en auditoren ingezet.

De wedstrijdschrijver komt uit het onderwijsveld of bedrijfsleven en is betrokken bij en/of heeft affiniteit met de vakwedstrijd die hij/zij ontwikkelt en kan deze vervolgens naar de wedstrijdvloer vertalen (eventueel samen met een workshopmanager). Opdrachtontwikkelaar is hetzelfde als wedstrijdschrijver.

De opdrachtuitvoerder/workshopmanager heeft de kennis en connecties om de wedstrijdvloer in te richten op de meest kostenefficiënte en verantwoorde wijze. De rol van workshopmanager kan eventueel ook uitgevoerd worden door de opdrachtontwikkelaar.

Juryleden zijn een essentieel onderdeel van een vakwedstrijd. De juryleden zijn samen verantwoordelijk voor het beoordelen van de deelnemers die meedoen aan de vakwedstrijden van Skills Heroes op basis van vooraf vastgestelde beoordelingsaspecten. Aan ieder beoordelingsaspect is een maximaal te behalen score toegekend. Daarbij krijgen aspecten die voor het beroep van groot belang zijn een in verhouding hogere maximum score ten opzichte van aspecten die van minder belang zijn. De taak van een jurylid is meten, waarnemen, noteren. Het toekennen van punten is voorbehouden aan het online CRS-systeem.

De auditor is de persoon die onafhankelijk toeziet op een goed verloop van vakwedstrijden. De auditor ziet toe op juist gebruik van de ontwikkelde formats en reglementen en dient het belang van de deelnemers en een veilig, eerlijk en transparant proces. Daarnaast is de auditor verantwoordelijk voor het instrueren van de jury tijdens kwalificatiewedstrijden en decentrale NK’s volgens de standaarden die WSNL hiervoor heeft ontwikkeld.

Contactgegevens

Indien je interesse hebt in één of meerdere van bovenstaande rollen nodigen wij je uit om een e-mail met motivatie, CV en een indicatie met de wedstrijd/wedstrijden waarbij je betrokken wil zijn op te sturen naar info@skillsheroes.nl.

Meer informatie is uiteraard op te vragen.

Bekijk in beeld wat we zoal doen:

 

Skills The Finals

Meer over het beroepenevenement Skills The Finals