Tegemoetkoming vervoerskosten

Tegemoetkoming voor klassen

 

Docenten die samen met hun klas de LOB-Experience van Skills The Finals bezoeken, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten.

Wie het eerst komt…

Meld je bezoek tijdig aan. Tegemoetkoming in de vervoerskosten wordt verstrekt zolang hiervoor subsidiegeld ter beschikking is. Scholen die zich het eerste aanmelden hebben het eerste recht op een tegemoetkoming in de kosten. Indien het hiervoor ter beschikking gestelde subsidiegeld op is en geen tegemoetkoming in de kosten meer mogelijk is, wordt dit direct aan de betreffende school gemeld.

Vergoeding

De maximale vergoeding per bus/groep is gebaseerd op de afstand van de school tot WTC Expo Leeuwarden en kent de volgende indeling:

  • Tot 100 km buiten Leeuwarden: € 100,00 per bus/groep reizend met ov (excl. BTW)
  • 100 – 150 km buiten Leeuwarden: € 150,00 per bus/groep reizend met ov (excl. BTW)
  • Meer dan 150 km buiten Leeuwarden: € 200,00 per bus/groep reizend met ov (excl. BTW)

Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de tegemoetkoming van vervoerskosten. Alleen po – en (v)mbo-scholen die bij aanmelding hebben aangegeven gebruik te willen maken van de tegemoetkoming vervoerskosten en zich met het e-ticket hebben aangemeld bij de registratiebalie van WTC Expo Leeuwarden op de door hen aangegeven dag(en), hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer.

Bezoeken

Wil je met je klas aanwezig zijn?