Het is vandaag tien jaar geleden dat EuroSkills in Rotterdam van start ging en onze toenmalige prinses Maxima het evenement officieel opende. Na een eerste editie in 1998 in Groningen was het de tweede keer dat Nederland de EuroSkills organiseerde. De intentie was om hier in Europa een tweejaarlijks vervolg van te krijgen. Met de zevende editie dit jaar in Boedapest is dat goed gelukt.

Op EuroSkills 2008 waren 30 Europese landen en 420 deelnemers. Daarvan ook veel Nederlandse deelnemers. 61 Nederlandse jongeren deden aan verschillende vakwedstrijdonderdelen mee in officiële en demonstratiewedstrijden. Zo was in Rotterdam een breed scala aan vakmanschap te zien zoals kappers, hoveniers, schilders en verschillende technici. Nederland behaalde maar liefst 18x goud, 11x zilver, 7x brons en 5x excellent vakmanschap.

Wat doen zij nu?
Onderzoek op het internet leverde het volgende op: Van de 61 Nederlandse deelnemers vonden we er 46 terug. Achttien vaktalenten van weleer zijn zelfstandig ondernemer geworden in de volgende vakrichtingen en bedrijven: fotograaf, bloemenzaak, ontwerpbureau, kapsalon (2x), schoenmakerij, schoonheidssalon, ICT bedrijf, technisch bedrijf (2x) waaronder een dronebouwer, hoveniersbedrijf (het team startte direct na EuroSkills hun gezamenlijke hoveniersbedrijf), elektrotechnisch bedrijf, onderhoudsbedrijf, bouwtechnisch bureau, autobedrijf, hoefsmid, restaurant.

Maar liefst negentien van hen zijn gaan werken in een management- of middenkaderfunctie met soms interessante beroepen zoals cyber security, internationaal technisch ‘problemsolver’. Ook zijn er twee als mbo-docent aan de slag gegaan. Acht deelnemers zijn als werknemer actief, meestal en vooral in hun vakgebied van destijds. Vijf van hen zijn nog steeds bij de organisatie van vakwedstrijden betrokken, meestal als jurylid of expert.

Geconcludeerd kan worden dat tien jaar na dato de Nederlandse deelnemers aan EuroSkills 2008 nog steeds een mooie rol spelen in zijn of haar vakgebied en de Nederlandse economie.

To be continued!

Team Netherlands: ten years after EuroSkills 2008 in Rotterdam

It´s today ten years ago that the EuroSkills event, the European Skills Competition started and was officially opened by Princess Maxima (now Queen of the Netherlands). After the first edition in Groningen in 1998, it was the second time the Netherlands hosted EuroSkills. The intention was to get a biannual sequel afterwards which has succeeded as this year the 7th edition of EuroSkills will be held in Budapest from 26-28 September 2018 (see www.euroskills2018.org)

At EuroSkills 2008, 30 European countries participated with in total 420 competitors. As a host country, Team Netherlands consisted of 61 competitors in skills categories such as hairdressing, landscape gardening, painting and different kind of  technical trades. At the end of three days competition, Team Netherlands gained 18 Gold, 11 Silver, 7 Bronze medals and 5 recognitions of Excellent Craftsmanship.

What are they doing now?
From a quick survey on internet we tracked 46 of the 61 members of Team Netherlands. It shows that 18 past competitors have started their own enterprise somewhere in the last ten years in the following occupations: photographer, florist, design bureau, hairdressing (2x), shoemaking, beauty salon, ICT company, technical enterprise (2x) of which one focused on building drones, landscape gardening (2x), electrician, maintenance, automobile, farrier and restaurant.

Besides that 19 past competitors are active in senior or management functions with interesting occupations such as cyber security and international technical problem solver. Two became VET-teachers and eight are employed in the trade they competed in 2008. Five of the group are still involved in the organisation of skills competitions, some as (inter)national jury or expert.

The overall conclusion is that 10 years after EuroSkills 2008, the Dutch competitors from that time are playing a leading or important role in their trade and contribute positively to society as a whole.